«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

ترس از اعتراضات مردمی و بازداشت خانواده هادستگیری مادر و خواهر شیرین علم هولی، جز عجز و ناتوانی مزدوران تاریک اندیشی معنای دیگری ندارد. آزادی بیدرنگ آنها خواست همه آزادیخواهان است.
 

حزب توده ایران ضمن همدردی عمیق با خانواده پنج زندانی سیاسی جان باخته، آنها را فرزندان، نه فقط مردم کرد که همه مردم ایران می داند و بار دیگر بر امر مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا و اتحاد عمل همه احزاب و نیروهای ضد استبداد تاکید می کند.

صبح روز سه شنبه
۲۱ اردیبهشت ماه، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به خانه زنده یاد شیرین علم هولی در شهر ماکو، خواهر و مادر سالخورده او را بازداشت کردند. این اقدام در حق خانواده ای محروم چهره بی رحم، سفاک و ضد انسانی دولت ضد ملی کودتا و ارگان های سرکوبگر را بیش از پیش آشکار می سازد. 

علاوه براین طبق اظهارات آقای بهرامیان وکیل پرونده زندانیان سیاسی اعدام شده (این فرزندان برومند همه مردم ایران) جنایتکاران تاکنون از تحویل پیکر شهدا به خانواده هایشان خودداری کرده اند.
 
خبرگزاری هرانا در این باره گزارش داد: "علی رغم پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده های اعدام شدگان... پیکرهای آنها به خانواده هایشان استرداد نشده است... خانواده ها هم اکنون در حال پیگیری هستند تا بتوانند فرزندانشان را به خانه هایشان بازگردانند، اما با دستگیری خواهر و مادر شیرین، تضمینی برای امنیت خانواده های این اعدام شدگان وجود ندارد".
 
مزدوران کودتاچی با ترس از واکنش توده های مردم بویژه در مناطق کردنشین از تحویل پیکر پنج زندانی سیاسی ممانعت به عمل می آورد، غافل از اینکه چنین اقداماتی خشم و اعتراض سراسری را فرو نخواهد نشاند.
 
جنبش مردمی، احزاب و سازمان های ترقی خواه و میهن دوست کشور در کنار خانواده های این عزیزان خواستار تحویل فوری و بی قید شرط پیکر جان باختگان و پایان دادن به اعمال فشارها هستند. دستگیری مادر و خواهر شیرین علم هولی، جز عجز و ناتوانی مزدوران تاریک اندیشی معنای دیگری ندارد. آزادی بیدرنگ آنها خواست همه آزادیخواهان است.
 
حزب توده ایران ضمن همدردی عمیق با خانواده پنج زندانی سیاسی جان باخته، آنها را فرزندان، نه فقط مردم کرد که همه مردم ایران می داند و بار دیگر بر امر مبارزه مشترک با دولت برآمده از کودتا و اتحاد عمل همه احزاب و نیروهای ضد استبداد تاکید می کند.

سایت حزب توده ایران
ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۱۱ می ۲۰۱۰

برگرفته از تارنگاشت حزب توده ایران:
http://tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1069

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!