«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

ارباب خودم، بری برنگردی

ارباب خودم، سلامُ علیکم
اوضاع ناجوره، سرتُ بالا کن

ارباب خودم، بُز بُزِ قندی
ریشت بسوزه، بری برنگردی*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۴۰۱

* برگرفته از نوشتار «... ریشت بسوزه، بری برنگردی!»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_61.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!