«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

حق الخرس را هم درست بجا نمی آورند! ـ بازپخشش

این دوست مشهدی ما چی شد؟ مگر قرار نبود بفرستیدش این طرف ها؟

شما که حقوق خرس ها را همه جا پاس می دارید، چرا خرس های قطبی را فراموش نموده اید؟ مگر ما حق نداریم گاه گداری از لقمه ای کمی چرب تر از روباه و سگ آبی بهره مند شویم؟!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم دی ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/12/blog-post_243.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!