«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۲۶, جمعه

از این حرفا که من هم بلدم بزنم ... ـ بازپخشش

پیشکش به رهبرِ در پیتی، فرهنگ ستیز و آسمان ریسمان باف «نظام خرموش پرور» در آستانه ی خجسته نوروز باستانی!

باور کن حقیر حرامزاده! هر اندازه که بدستور خداوندان انگلیسی در همراهی با برادران مزدور حجتیه ای و اخوان المسلمین خود برای نابودی فرهنگ ریشه دار ایران و جشن ها و آیین های یکی از دیگری زیباتر چون نوروز، مهرگان، سده و چهارشنبه سوری بکوشید، بجایی نرسیده، بهره ای بیش از تفی سر بالا که بر ریش انباشته از "فرشتگان آسمانی" تان فرود خواهد آمد، نخواهید برد. توده های مردم ایران با همه ی دشواری هایی که برای شان پدید آورده و برومندترین فرزندان شان را به داغ و درفش و گلوله سپرده، سوگوار و داغدارشان کرده اید، همه ی ایستارها، جشن ها و آیین های کهن خود را گرامی داشته، فراخورِ روز و روزگار خود، هر چه باشکوه تر برگزار خواهند نمود.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ اسپند ماه ۱۴۰۱ 

***

از این حرفا که من هم بلدم بزنم ...  

از این حرفا که من هم بلدم بزنم؛ تنها کمی ریش کم دارم.

از زبان دخترک:  ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/09/blog-post_27.html 

بازانتشار همراه با ویرایش:

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/09/blog-post_46.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!