«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۱۷, چهارشنبه

می خواهید سهم شما را هم کنار بگذاریم؟ ـ بازپخشش

به بهانه ی روز جهانی زن و شاهکار تازه ی «کیر خر نظام خرموش پرور» و دار و دسته ی نابکارش در زهرآلود کردن زندگی دخترکان و دختران نوجوان آموزشگاه ها که انگار خاری در چشم این مادربخطای در دوران جوانی (و شاید هم اکنون نیز) کونکونک باز هستند. مرگ بر همگی شان که زندگی مردم ایران را به هر زهر و گند و گُهی آلوده و چون بختکی سخت جان همچنان بر سینه ی ایران جا خوش کرده اند.  مرگ شان باد!   ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ اسپند ماه ۱۴۰۱

***

آقا! علوفه برای گاوهای مان می بریم. می خواهید سهم شما را هم کنار بگذاریم؟ منطورمان خدای نکرده زکات نیست. این علوفه ها بحمدلله پاکند و ما هم پاکدستیم؛ خُمس را می گوییم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/12/blog-post_3.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!