«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۱۳, شنبه

گر هویج پنج روز و شش باشد / وین چماق گران سرانجام خوش باشد! ـ بازپخشش

«... حاضر است استیضاح و برکنار شود؛ اما جزئیات مذاکرات را فاش نکند»؟!

 
به گزارش زیر اندکی باریک شوید! از دید من به اندازه ای بسنده، گویای واقعیتی است که بخش بزرگی از آن نه تنها از دید مردم ایران که حتا رهبری نادان و نابکار جمهوری اسلامی نیز پنهان نگاه داشته می شود. آدم خائن و بدپیشینه ای به نام سیّد محمد جواد ظریف که من خوش دارم، از وی با فرنام: «سیّد از خرجسته» یاد کنم، کسی که بنا بر نمودها و نشانه های نیرومند و نیز برخی گواهی هایی که تنها اندکی از آن ها به رسانه ها درز نموده، جاسوس بی برو برگرد کشورهای امپریالیستی و به گمان بسیار امپریالیست های «یانکی» است و جایش بر چوبه ی تیرباران یا طنابِ دار و نه وزارت امور خارجه ی ایران است، درست می گوید که دیگر دلیلی برای تحریم های بیش تر آمریکایی ها برجای نمانده است!

هنگامی که توافق هایی آنچنان ننگین و تاریخی به نمایندگی از سوی مردم ایران نموده باشی و قراردادهایی نیز سیاه بر سپید به امضا رسانده باشی که یکی دیگر از دستاوردهای علمی ـ فنی کشورمان را به باد فنا دهد، براستی دیگر چه جایی برای «تحریم های بیش تر» برجای می ماند؟! ولی، می بینید که «تحریم» همچنان بسان تُخماقی بزرگ بر سرتان فرود می آید؛ مستی بوی شیرین «هویج» را از سرتان می پراند و چشم انداز «ماه عسل» حتا در کنار «مار غاشیه در دوزخ» را تیره و تار می کند! و همه ی این ها تا آن هنگام که چماق بزرگ فرود آید و سرِ پلیدتان را از هم بشکافد. می دانید، چرا؟! دستِکم به سه دلیل:
الف. آن ها برخلاف شما که سرتان را چون کبک در برف فرو نموده اید، نیک می دانند که توده های مردم ایران، رویهمرفته، چشم دیدن شما را ندارند و بخش عمده ای از آن ها چنین رژیمی را مایه ی ننگ ایران و ایرانی می شمارند. در کشورهای خود نیز با توده های مردمی روبرو هستند که سازش با رژیم تبهکار جمهوری اسلامی را چون سازش با رژیم های فاشیستی دوره ی «جنگ جهانی دوم» بشمار آورده، آن را برنمی تابند؛
ب. گرچه امپریالیست ها به دین وامانده ای چون اسلام و آیین های گوناگون آن که با لگدمال نمودن نیمی از جامعه (زنان)، همه ی آن را سرکوب کرده و به فرمانبرداری وامی دارد، چشم دوخته و در پی گسترش آن در اروپا و جاهای دیگر ـ نه تنها به دلیل یادشده که نیز به دلیل های دیگری که به آن ها در اینجا نمی پردازم ـ هستند، ولی شیوه ی نگرش آخوندهای تاریک اندیش و واپسگرا و بگونه ای دربرگیرنده تر، دیدگاه های خرده بورژوازی (چه کهنه یا نو آن!) با باورهای مذهبی را به دلیل نداشتن افق طبقاتی و اجتماعیِ درخور برای چنان آماجی، دستِکم برای کشورهایی که از سطح فرهنگی پیشرفته تری برخوردارند، شایسته نمی یابند! در این زمینه، حتا گروه های تندرویی چون «طالبان» و نمونه های همانند آن در سرزمین پلستین و لیبی و جاهای دیگر، تاریخ سوخت مشخص و دایره ی بسته ای در چارچوب برخی کشورهای مسلمان نشین (آن هم نه برای همیشه!) داشته و همانگونه که دیده می شود، هر روز بیش از پیش به «موی دماغ» شان دگردیسه می شوند. برای پیشبرد چنان آماجی، لیبرال های اسلام پیشه و اسلام پناه که در میان شان گاه دستار به سرهایی چون «عالیجناب بوقلمون» یا «آخوند ریش حنایی» نیز یافت می شوند از شایستگی بیش تری برخوردارند؛ و در اینجا، شایستگی نه به آرش همکاری برابرحقوق یا حتا پذیرش نقش پیشکاری آن ها که برای نوکری بی چون و چراست؛ نمونه هایی چون حامد کرزای خودفروخته در افغانستان!
پ. گرچه، آن ها چون هر مدیر خوبی، تنها از یک «سناریو» برای پیشبرد کارشان بهره نمی برند و همزمان، شماری از «سناریو»های عمده و غیرعمده و حتا غلط انداز را برای آفرینش سردرگمی بیش تر ملت ها و خلق های جهان، بکار می گیرند، در مورد کشورمان، «سناریو»ی اصلی بر تکه تکه نمودن سرزمین کم و بیش بزرگ ایران و گسستن پیوندهای تاریخی و فرهنگی خلق های درون آن استوار است؛ بویژه آنکه در این زمینه، رژیم جمهوری اسلامی، افزون بر تبهکاری های بیشمار خود با نابخردی بسیار زمینه های پربازدهی برای پیشبرد آماج های امپریالیستی فراهم نموده است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_279.html

*** 

ظریف گفت، حاضر است استیضاح و برکنار شود؛ اما جزئیات مذاکرات را فاش نکند! 

یک عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» درباره نشست دیشب این کمیسیون با تیم گفتگو کننده هسته ای کشورمان گفت:
«آقای ظریف و دیگر اعضای جلسه تاکید کردند اگر آمریکا تحریم های جدیدی علیه کشورمان وضع کند، دیگر دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت و مذاکرات تعلیق خواهد شد.»

احمد شوهانی عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» در گفتگو با «فرارو» گفت:
«در جلسات قبلی کمیسیون نگرانی هایی از سوی برخی اعضاء نسبت به روند مذاکرات هسته ای و اینکه نمایندگان در جریان جزئیات این مذاکرات نیستند، ابراز شده بود. منتهی آقای ظریف و تیم مذاکره کننده اعلام کرده بودند که با طرف مقابل توافق کردند که جزئیات مذاکرات محرمانه بماند.»

وی افزود:
«حتی قرار شد که یکی از اعضای کمیسیون در مذاکرات شرکت داشته باشد که ابتدا آقای ظریف پذیرفته بودند، اما سپس دولت این درخواست را رد کرد. لذا برای رفع این سوء تفاهمات جلسه دیشب میان اعضای کمیسیون و تیم مذاکره کننده ترتیب داده شد. در ابتدای این جلسه، آقای ظریف حضور نداشتند و آقای عراقچی گزارش کاملی از مذاکرات استانبول تا مذاکرات اخیر در ژنو ارائه دادند و درباره کلیات مذاکرات صحبت کردند.»

این نماینده مجلس در پی افزود:
«سپس، آقای ظریف وارد جلسه شدند و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ دادند. ایشان بر دغدغه های نمایندگان تاکید کردند و عنوان نمودند، حقوق ملت قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز حتما رعایت می شود و منافع ملی مدنظر است و نگرانی ها بی مورد است.»

وی گفت:
«منتهی در این جلسه به هیچ وجه درباره جزئیات مذاکرات ژنو صحبتی نشد که موجب نگرانی اعضای کمیسیون امنیت ملی هم شد؛ اما آقای ظریف اعلام کردند، حاضرند استیضاح و برکنار بشوند؛ اما جزئیات مذاکرات را فاش نکنند.»

وی افزود:
«همچنین آقای ظریف عنوان کردند در شورای عالی امنیت ملی توافق شده که جزئیات مذاکرات را نگویند.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس از گواهمندی (استدلال) آقای ظریف خشنود بودند، گفت:
«خیر؛ به نظر من، اکثر نمایندگان قانع نشدند؛ چون عنوان می کردند، اسرائیلی ها، کانادا و کنگره آمریکا از جزئیات مذاکرات خبر دارند؛ اما ما نمایندگان مردم از جزئیات خبر نداریم. بنده هم قانع نشدم.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است علت این تصمیم آقای ظریف این باشد که بار پیش یکی از اعضای کمیسیون جزئیات نشست پوشیده (محرمانه) با ایشان را آشکار نموده بود، گفت:
«بله؛ آن کاری اشتباه بود که صورت گرفت. بنده دیروز هم در جلسه عنوان کردم در این اعتمادسوزی میان کمیسیون و تیم مذاکره کننده، ما هم مقصر هستیم. وقتی عنوان می شود مطالب محرمانه است، دیگر نباید به بیرون درز کند.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که در نشست دیشب درباره ی برخورد ایران با احتمال تصویب تحریم های تازه از سوی آمریکا چه سخنی به میان آمد، گفت:
«در این باره آقای ظریف و دیگر اعضای جلسه تاکید کردند اگر آمریکا تحریم های جدیدی علیه کشورمان وضع کند دیگر دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت و مذاکرات تعلیق خواهد شد.»

شوهانی درباره جو نشست و امیدواری نسبت به گفتگوهای پیش رو گفت:
«به نظر من فضای مذاکرت اکنون کمی پیچیده شده است. فرانسه، اسرائیل و جدیدا کانادا وضعیت را پیچیده کردند.»

وی افزود:
«در این جلسه آقای دکتر ظریف عنوان کردند شاید علت ناراحتی فرانسه این بود که ایران با آمریکا به صورت دو جانبه مذاکره کرد و فرانسوی ها ناراحت بودند که به حاشیه رانده شدند.»

وی در پی گفت:
«آقای ظریف گفتند با جان کری تا ۹۰ درصد، درباره ی محور بیانیه توافق کرده بودند و تنها ۱۰ درصد باقی مانده بود که آن هم در حال توافق بود؛ اما فرانسوی ها کار را خراب کردند و موضوعات جدیدی به بیانیه اضافه کردند که مورد قبول ایران نبود. لذا توافقی صورت نگرفت و مذاکرات به دوره بعد که قرار است از چهارشنبه آغاز شود موکول شد.»

این عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» افزود:
«آقای ظریف، نسبت به مذاکرات پیش رو امیدوار بودند. البته ایشان عنوان کردند در مذاکرات گذشته، توافق میان ایران و آمریکا و به صورت دو جانبه بود و آمریکا تضمین داده بود که سایر کشورها را راضی می کند که نتوانست و حداقل فرانسه راضی نشد.»

وی گفت:
«لذا متنی که روی آن توافق شده بود، کنار گذاشته شد و غربی ها متن جدیدی که مورد توافق همه آنها بود به ایران ارائه کردند و قرار شد ایران روی این متن کار کند و در مذاکرات پیش رو درباره ی این متن جدید مذاکره کنند.»

شوهانی در پاسخ به این پرسش که آیا در نشست دیشب این جُستار به میان آمد که ممکن است اقدام فرانسه با آگاهی آمریکا صورت گرفته باشد، گفت:
«در این جلسه دو بحث مطرح شد. یکی اینکه فرانسه احساس کرد در حال کنار گذاشته شدن از فرایند مذاکرات است و نقش اصلی را ندارد و دوم این که ممکن است این اقدام فرانسه یک بازی است که از سوی آمریکا انجام گرفت تا بتواند ۱۰ درصد مابقی توافق که مورد اختلاف بود را از ایران امتیاز بگیرد.»

برگرفته از «انتخاب»     ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲

این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است.    ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

امروز به تارنگاشت سرسپرده و بی آبروی «پیک نت» یا همانا «رفسنجانی نت» سری زدم تا ببینم چه نوشته است. پیشاپیش می دانستم، میرزابنویسِ مزدور برای ماله کشی گند و گه «گفتگوهای هسته ای» که افسار آن را این بار به دست خودفروخته ی کم و بیش شناخته شده ای به نام سیدمحمدجواد ظریف (سیّد از خر جسته) سپرده اند، پا به میدان خواهد نهاد تا مانند همیشه چیزهایی از دل چیزهای دیگر در آورد و جُستار را با منافع رفسنجانی و شرکایش (دربرگیرنده ی بخش عمده ای از کابینه ی آخوند ریش حنایی) سازگارتر نموده، سوراخ سنبه هایش را گل بمالد.

به گزارش زیر که به ریزه کاری های فریبکارانه ی روزنامه نگاری آن در اینجا نپرداخته ام، اندکی باریک شوید و آن را با نقل قول های سرراست در گزارش در تارنگاشت خبری «انتخاب» که از تارنگاشتی دیگر («فرارو») برگرفته شده و من نیز آن را پیوست یادداشتم در این باره نموده ام (گزارش بالا)، بسنجید تا اندازه ی سرسپردگی و مزدوری این گاهنامه ی بی آبرو را دریابید.

ب. الف. بزرگمهر  ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲

***

دیدار تیم مذاکرات اتمی با کمیسیون امنیت ملی در مذاکرات دو هفته پیش ایران و امریکا به تفاهم رسیده بودند

یک روز پیش از حرکت تیم مذاکره کننده اتمی ایران به طرف ژنو، اعضای این تیم در کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شدند و توضیحاتی در باره روند مذاکرات دادند. در میانه این جلسه، محمد جواد ظریف نیز به این دیدار پیوست و توضیحات دقیق تری درباره دلیل ناکامی دیدار گذشته ژنو برای رسیدن به توافق داد. توضیحات ظریف دارای نکات تازه ای بود. از جمله این که در مذاکراتی که امروز شروع می شود، مبنای بحث چیست و این که در دیدار قبلی میان ایران و امریکا تفاهم حاصل شده بود.

در ابتدای این دیدار هیات مذاکره کننده روی محرمانه بودن مذاکرات ژنو پافشاری کرد و این که نمی تواند از این قرار عدول کند. یک عضو کمیسیون نیز خود اعتراف کرد که دهن لقی دفعه گذشته اعضای کمیسیون و تیتر شدن یک جمله جواد ظریف در روزنامه کیهان که ظریف در کمیسیون گفته بود در بسته ماندن دهان هیات مذاکره کننده اتمی تاثیر داشته است. همین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره دیدار شب گذشته گفت:
شاید فرانسوی ها از این ناراحت اند که ایران و امریکا مستقیما با هم مذاکره کرده اند. آقای ظریف هم گفت که   با جان کری تا ۹۰ درصد درباره محور بیانیه توافق کرده بودند و تنها ۱۰ درصد باقی مانده بود که آن هم در حال توافق بود؛ اما فرانسوی‌ها کار را خراب کردند و موضوعات جدیدی به بیانیه اضافه کردند که مورد قبول ایران نبود. لذا توافقی صورت نگرفت و مذاکرات به دوره بعد که قرار است از چهارشنبه (امروز) آغاز شود موکول شد.

آقای ظریف نسبت به مذاکرات پیش رو امیدوار بودند. البته ایشان عنوان کردند در مذاکرات گذشته توافق میان ایران و آمریکا و به صورت دو جانبه بود و آمریکا تضمین داده بود که سایر کشورها را راضی می‌کند که نتوانست و حداقل فرانسه راضی نشد.  لذا متنی که روی آن توافق شده بود کنار گذاشته شد و غربی‌ها متن جدیدی که مورد توافق همه آنها بود به ایران ارائه کردند و قرار شد ایران روی این متن کار کند و در مذاکرات پیش رو درباره این متن جدید مذاکره کنند.

در جلسه دیشب این موضوع مطرح شد که ممکن است اقدام فرانسه با آگاهی آمریکا صورت گرفته باشد یا نه؟ دو احتمال مطرح شد. یکی اینکه فرانسه احساس کرد در حال کنار گذاشته شدن از فرایند مذاکرات است و نقش اصلی را ندارد و دوم اینکه ممکن است این اقدام فرانسه یک بازی است که از سوی آمریکا انجام گرفت تا بتواند ۱۰ درصد مابقی توافق که مورد اختلاف بود را از ایران امتیاز بگیرد.

«پیک نت»  ۲۹  آبان ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!