«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

واگذاری جزیره های سه گانه به «امارات متحد عربی»، کاری خیانتکارانه، نابخشودنی و از دیدگاه نظامی نابخردانه است! ـ بازانتشار

بر پایه ی برخی گزارش های رسانه ای، جمهوری تبهکار اسلامی به کارگردانی وزیر امور خارجه خود فروخته اش، سرگرم رایزنی با شیخک نشین های عرب شاخابه ی پارس برای واگذاری سه جزیره استراتژیک ابوموسی و تنب های کوچک و بزرگ به امارت متحد عربی است. رفت و آمدهای دیپلماتیک میان رژیم خوار و سرافکنده ی جمهوری اسلامی با مقام های «امارات متحد عربی» در هفته ی گذشته که در پیوند زیر* بازتاب یافته به این خبر، نیروی بیش تری می بخشد.

همینجا یادآور می شوم که حتا با نادیده گرفتن ناهمتایی (تناقض) های در میان نهاده شده از سوی رژیم سرافکنده ی جمهوری اسلامی با آنچه از سوی نمایندگان کشورهای «۵ + ۱» و بویژه سخنان روشن وزیر امور خارجه «یانکی ها» پس از قرارداد ننگین ژنو بر زبان رانده شد، این نکته که آیا آن قرارداد دربردارنده ی بخشی پوشیده و به مراتب ننگین تر میان این رژیم ضد ملی با کشورهای امپریالیستی هست یا نه، هنوز روشن نیست؛ گرچه نمودها و نشانه های بسیاری گواه بر آن است که چنین بخش پوشیده ای نیز در قرارداد هست که از هر دو سو با باریک بینی بسیار از دید مردم ایران پنهان نگاه داشته می شود.

از دید من، در این برهه ی تاریخی بر همه ی نیروهای ملی و میهن پرست ایرانی، بویژه نیروهای نظامی ایران است که زیر بار آن قرارداد ننگین و موردهایی چون فروش یا بیرون بردن «کیک زرد» و فرآوری های هسته ای به بیرون کشور نرفته و از پذیرش سرزدن های ناگهانی و دلخواه جاسوسان امپریالیست ها زیر عنوان نمایندگان «سازمان ملل» یا هر سازمان های دیگری در هماوندی با  انرژی اتمی یا هر بهانه ی دیگر و نیز واگذاری جزیره های از دیدگاه نظامی استراتژیک نامبرده به «امارات متحد عربی» یا هر کشور دیگری سر باز زنند.

از دید من، نمودها و نشانه های کم و بیش روشنی از سرسپردگی محمدجواد ظریف به امپریالیست های آمریکایی به چشم می خورد. چنانچه این گمانه زنی درست باشد، چنین آدمی در جایگاه وزیر امور خارجه، می تواند زیان های جبران ناپذیری به هر کشوری بزند؛ بویژه اگر آن کشور، حتا با وجود داشتن "آقا بالاسری" به نام «ولی فقیه»، همه ی نشانه های رژیمی ملوک الطوایفی مانند به عنوان نمونه حکومت ایلخانان مغول در ایران را دربر داشته و از درون به شدت بی نظم و قاعده باشد.
از دید من، بر همه ی نیروهای ملی و میهن پرست ایرانی است که همه ی توان خود را برای به زیر کشیدن رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، همسو و هماهنگ نمایند.

سرنگون باد رژیم تبهکار و سرافکنده ی جمهوری اسلامی!

ب. الف. بزرگمهر     ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_11.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!