«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۱, جمعه

جهان راستین، جهان سرمایه نیست!

ما چنین جهانی را به تاریخ خواهیم سپرد!

جهان راستین، جهان سرمایه نیست!* جهانی است که در آن از بهره کشی و بهره دهی آدمیان بسود و زیان یکدیگر، نشانی برجای نمانده باشد. آن "جهان راستین" که تو بیشرم و آبرو از آن دم می زنی، دوزخی بزرگ برای میلیاردها مردم روی زمین و آبخُست های کوچکی بهشتگونه در اینجا و آنجای جهان برای شماری خوکِ کلان سرمایه دارِ تن پرور است؛ ما چنین جهانی را به تاریخ خواهیم سپرد!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

* «لات بی سر و پای «یانکی»، روز پنجشنبه، پس از دیدار با سه خبرچینِ کره ای تبار آزادشده از زندان در جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد و درباره ی چشم‌اندازِ دستیابی به همداستانی با آن کشور با اشاره به «کیم جونگ اون» گفت:
«می پندارم او می‌خواهد دست بکار شود و کشورش را به جهان راستین بازگرداند.»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!