«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

کُرّه خر! رُک و پوست کنده بگو: دستگاه خبرچینی!

تارنگاشت مزدور در خبری از آن میان، نوشته است:
«بنگاه امنیت ملی آمریکا [بخوان: امنیت «یانکی» ها!]، بخشی از جامعه اطلاعاتی آن کشور است که کنش های ماهواره‌ای و هماوندی های راه دور را بررسی و دیده بانی می‌کند».*

خنده ام می گیرد. «جامعه اطلاعاتی»؟! چه عبارت آبرومندانه ای برای مشتی خبرچین مزدور و فرومایه؟! کُرّه خر! رُک و پوست کنده بگو: دستگاه خبرچینی! اینکه دیگر لاپوشانی نمی خواهد ...

ب. الف. بزرگمهر  ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

* برگرفته از گزارش «ترامپ خواستار تحقیقات وزارت دادگستری در مورد نفوذ اف‌بی‌آی در ستاد خود»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!