«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه

پرخاش گسترده ی کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز»

بنا بر گزارش های ارسالیِ کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد» به «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، کارگران این مجتمع بزرگ فولاد در پی چهار روز اعتصاب و تجمع اعتراضی در برابر استانداری خوزستان و بی توجهی کارفرما و مسوولین استان به خواست های بر حق شان، دست به تجمع و اعتراض گسترده در نماز جمعه شهر اهواز زدند.

کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» در شرایطی که روزهای پایانی سال در حال فرا رسیدن است، هنوز حقوق ماه های آذر، دی و بهمن را دریافت نکرده اند و علاوه بر آن، کارفرما با واریز نکردن حق بیمه ی آنان به صندوق «سازمان تامین اجتماعی» که موجب تمدید نشدنِ دفترچه های درمانی شان شده است، شرایط بغایت مصیبت باری را برای هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده های شان ببار آورده اند.

بنا بر این گزارش، امروز از ساعات اولیه شروع نماز جمعه اهواز، صدها کارگر معترض «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» با در دست داشتن پلاکاردهایی وارد محل نماز جمعه شده و دست به اعتراض زدند. با این حال، هیچیک از مسوولین حاضر در نماز جمعه، نه تنها جوابگوی خواستها و اعتراضات آنان نشدند که به مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی دستور جلوگیری از اعتراض کارگران را دادند؛ اما کارگران بطور متحد و یکپارچه ای دست به ایستادگی زده و تا پایان نماز جمعه به اعتراض خود ادامه دادند.

کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» امروز در پنجمین روز اعتصاب و در پایان اعتراضی که امروز در نماز جمعه اهواز انجام دادند، اعلام نمودند تا دریافت یکجای سه ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند ماه و عیدی و پاداش و رسیدگی به دیگر خواست های شان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»  چهارم اسپند ماه ۱۳۹۶

این گزارش از سوی اینجانب در نشانه گذاری ها ویرایش شده است. برنام گزارش را نیز پارسی نویسی و کوتاه تر نموده ام.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!