«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۲۸, شنبه

این الاغِ باغ ما جفتک زنان به همان راه الاغ های پیشین می رود ...

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! در پی بگیر و ببندهای بیشمار در پیِ کودتای دروغینِ از پیش ساخته و پرداخته شده ی ترکیه که بهانه ای برای بر هم زدن روند نزدیکی خلق های آن کشور به یکدیگر و جلوگیری از گسترش آزادی های اجتماعی و درهم کوبیدن ساختارهای سندیکایی ـ سیاسیِ آن کشور بیش نبود، اینک چند تن دیگر و از آن میان، شماری از خبرنگاران که برخی از آن ها بدرازای بیش از یکسال در زندان بسر برده اند از سوی رژیم مافیایی اسلام پیشه ی ترکیه در شرایطی به دادگاه فراخوانده شده اند که بالاترین دادگاه آن کشور: «دادگاه قانون اساسی»، حکم به آزادی یک تن از آنان داده بود. این حکم هم اکنون به بهانه ی پوچ و ریشخندآمیزِ فرستادن پیام رازآلود به هواداران فتح الله گولن زیر پا نهاده شده است:
«مهمت آلتان، استاد اقتصاد و خبرنگار و برادرش احمد آلتان که او هم خبرنگار است، متهم شدند که یک روز پیش از کودتا و در جریان برنامه ی تلویزیونی، پیام‌هایی رازآلود داده‌اند.» (گزارش زیر). در آن "پیام"، یکی از دستگیر شدگان در برنامه ای تلویزیونی از آن میان، گفته است:
«شوند هر کودتای نظامی که پیش از این در ترکیه انجام شده هرچه می‌خواهد باشد، اردوغان هم اکنون همان راه را دارد می‌رود.» (همانجا)

ریشخندآمیز بودن اتهام تا بدانجاست که با خود می گویم:
این که پیام رازآلود نیست. اگر به عنوان نمونه گفته بود:
«این الاغِ باغ ما جفتک زنان به همان راه الاغ های پیشین می رود ...» می شد آن را تا اندازه ای پیام رازآلود بشمار آورد و تازه، چنین گفته ای هیچگونه پیامی برای آن گویا هواداران فتح الله خان تمرگیده در زیر سایه «شیطان بزرگ» که وی را بهانه ای برای سرکوب مردم ناخشنود کرده اند، ندارد.  

با این همه، پوچی و ریشخندآمیز بودن اتهام زده شده به یکسو، سوی دیگر آن که از برجستگی بسیار بیش تری برخوردار است، پیشرفت شتابان روندِ خودکامگی در آن کشور است که چون میهن خودمان، همه ی نشانه های «خاورخودکامگی دیرینه پا» (در نوشته های کهنه تر، بیش تر شناخته شده با برنامِ «استبداد شرقی») در کالبد «عثمانیگری» در آن کشور را دربر دارد. پُربیراه نیست که لات بی سر و پای تمرگیده در جایگاه ریاست جمهوری آن کشور که پایه های رژیم مافیایی اش هر روز لرزان تر می شود و همه ی بگیر و ببندهای وی از دید من، جز فرار به جلو برای جلوگیری از سرنگونی بیش نبوده و نیست، همزمان با دستگیری های گسترده و بزندان افکندن پیشروترین نمایندگان مردم ترکیه، خواب «سُلطان» شدن در سر می پروراند و به پندار خود، «سیلی عثمانی»* به گوش این و آن می نوازد؛ آن هم درست هنگامیکه با پایداری مردم کردستان در شمال سوریه و جانفشانی های قهرمانانه ی توده های مردم در «آفرین» («عفرین»؟!) به شکست های سختی تن داده و از سر زبونی و درماندگی برای چندمین بار، بمب های شیمیایی روی سر آن مردم دلاور ریخته و می ریزد؛ بمب هایی که همگی از دید «جامعه آقا بالا سر جهانی»، دانسته نادیده گرفته شده و می شود؛ ششلول بندهایی بی شرم و آبرو که اگر در همان کشور، پیرامون دمشق یا جایی دیگر که نوچگان شان به مزدوری سرگرمند، خون از دماغ کسی بیاید، برایش هیاهو به پا می کنند و گروه های بزرگ آدمی و بیش تر مردم عیر نظامی، آماج بمب های بمب افکن های شان قرار می گیرند. مرگ بر همه شان! مرگ بر رژیم مافیایی ترکیه و اردوغان تبهکار! مرگ بر پلیدترین رژیم منطقه و جهان: رژیم دزدان سگ مذهبِ اسلام پیشه! مرگ بر امپریالیسم بسرکردگی «یانکی» ها!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶

* رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، در هشداری تند به آمریکا گفت: «کسانی که می گویند اگر به آنها یورش برده شود، پاسخ سختی می دهند، روشن است که هیچگاه در زندگی شان سیلی عثمانی نخورده اند!»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس تصویر:
احمد آلتان (چپ) و برادرش مهمت آلتان به حبس ابد محکوم شدند ـ «رادیو فردا»

***

دادگاهی در ترکیه شش خبرنگار را به حبس ابد محکوم کرد

دادگاهی در ترکیه، روز آدینه ی گذشته، شش خبرنگار از آن میان، برادران آلتان را به حبس ابد محکوم کرد. این خبرنگاران در چارچوب پرونده ی کودتای نافرجام دو سال پیش، در دادگاه محاکمه شدند.

مهمت آلتان، استاد اقتصاد و خبرنگار و برادرش احمد آلتان که او هم خبرنگار است، متهم شدند که یک روز پیش از کودتا و در جریان برنامه ی تلویزیونی، پیام‌هایی رازآلود داده‌اند. نازلی ایلیجاک، دیگر خبرنگار در میان متهمان این پرونده است. تمامی خبرنگاران این پرونده، اتهام‌های زده شده را رد کرده‌اند.

این پرونده، نگرانی‌ها از وضعیت ناوابستگی دادگری و آزادی بیان در ترکیه زیر رهبری رجب طیب اردوغان را بیشتر کرده است. از هنگام کودتای نافرجام در ترکیه، بیش از ۵۰ هزار تن روانه زندان شده و بیش از ۱۵۰ هزار تن نیز پاکسازی شده‌اند.

... از میان شش متهم یاد شده، سه نفرشان از پیش و بدرازای ۱۷ ماه در زندان بوده‌اند.

«دادگاه قانون اساسی ترکیه» پیشتر حکم آزادی مهمت آلتان را صادر کرده و گفته بود، دستگیری او زیر پا نهادن هوده ی آدمی بشمار می‌آید. با این همه، دادگاه کیفری نظر دادگاه قانون اساسی را ارژ نگذاشت نشمرد و بر آن شد که وی را تا هنگام اجرای دادگاه در زندان نگه دارد.

این حکم در شرایطی صادر شد که دادگاهی دیگر در روز آدینه ی گذشته، حکم آزادی «دنیز یوسل»، خبرنگار آلمانی ـ ترکیه‌ای که بدون هیچگونه اتهامی، بیش از یک سال در بازداشت بسر می‌برد را صادر کرد.

احمد آلتان به شوند بر زبان راندن یک جمله در تلویزیون، دستگیر و متهم شده است. او گفته بود:
«شوند هر کودتای نظامی که پیش از این در ترکیه انجام شده هرچه می‌خواهد باشد، اردوغان هم اکنون همان راه را دارد می‌رود.»

در همان برنامه ی تلویزیونی، مهمت آلتان به «یک ساختار دیگر» در درون دولت اشاره کرده و گفته بود که این «ساختار دیگر»، سرگرم دیده بانی باریک اوضاع است تا وارد عمل شود.

دادستان‌های پرونده می‌گویند که این جمله ها در تلویزیون، پیام‌های رمز به هواداران فتح الله گولن بوده است. آنکارا می‌گوید، کودتای نافرجامِ دو سال پیش، زیر سر فتح الله گولن بوده است. آقای گولن این اتهام را رد کرده ۲است.

...

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!