«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

کار از چاشنی گذشته؛ خود آقا گواه است ... ـ بازانتشار

احمد خاتمی در نیایش آدینه ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴:
«اگر در مذاکرات ذره‌ای چاشنی تهدید دیدند، مذاکره را به هم بزنند».


از زبان «سیّد از خرجسته»: 
کار از چاشنی گذشته؛ خود آقا گواه است ...

ب. الف. بزرگمهر ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/05/blog-post_62.html

زیرنویس تصویر

عمو سام:
«بچه انقلابی» تان همین بود؟! 

* اشاره به سخنان رهبر دَبَنگ که این مردک خودفروخته را «بچه ی انقلاب» خوانده بود.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!