«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

هم ما می خندیم؛ هم دیگران به ما می خندند!

نمونه ای دیگر از پیامدهای ناگوار کاربرد شریعتی شتری

در بازی های «کبدی قهرمانی زنان آسیا» در گرگان، مربی تیم دختران تایلند، مرد بود و تنها راه برای آنکه به سالن مسابقات راه یافته و کارش را پی گیرد، همین است که در تصویر می بینید.* نمونه ای دیگر از پیامدهای ناگوار کاربرد شریعتی شتری از آنِ ۱۴۰۰ سال پیش در میهن ما که افزون بر خنده دار بودن، مانند همیشه ریشخندآمیز و خوارکننده ی ایران و ایرانی در چشم مردم جهان است! هم ما می خندیم؛ هم دیگران به ما می خندند.

ب. الف. بزرگمهر هشتم آذر ماه ۱۳۹۶

* از «گوگل پلاس» با ویرایش و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!