«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

نشخوار چندباره ی بالا آورده های لات بی سر و پای «یانکی» از سوی زنکی هوچی!

«آروادین قحبه ی ترامپانا» در گستاخی و هوچیگری، دستِکمی از آن لات بی پدر مادر ندارد

به گزارش «خبرگزاری رویترز»، نماینده ی «یانکی» ها در در سخنرانی خود در نشست از سرِ ناچاری۱ روز چهارشنبه ی «شورای امنیت سازمان نامور به ملت های یگانه» چنین شکر گُنده ای میل فرمود:
«چنانچه جنگ روی دهد، اشتباه نکنید! رژیم کره شمالی سر تا پا (کاملا) نابود خواهد شد.»۲ وی در پی افزود:
«ما هرگز به دنبالِ جنگ با کره شمالی [بخوان: «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره!» نبوده ایم و امروز نیز به دنبال جنگ نیستیم. اگر جنگی روی دهد، شَوَندِ آن، کارکرد یورشگرانه ای بسان آنچه دیروز گواه بودیم [آزمایش موشکی]، خواهد بود.»۳ 

به این زنک فرومایه، دروغگو و کاسه ی داغ تر از آش باید گفته های رییس لاتِ بی پدر مادرش را گوشزد نمود که چندین بار تاکنون و واپسین بار در «سازمان نامور به ملت های یگانه» پا از گلیم خویش فراتر نهاده و با گستاخی هرچه بیش تر از نابود کردنِ «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره!» سخن رانده بود. با این شکرخوری گُنده که جز نُشخوارِ آنچه رییس نابخردش بالا آورده بود، بیش نیست، افزون بر فرنامِ درخور «رونوشت برابر اصلِ کاپیتان همایون خان»، فرنامِ «آروادین قحبه ی ترامپانا»۴ را نیز می بخشم که بیش از آن یکی، فراخور حال و روزگار کنونی این زنک هوچی است.

ب. الف. بزرگمهر    نهم آذر ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ «از سرِ ناچاری» را بجای واژه ی از ریشه عربی «اضطراری» بکار برده ام؛ بجای این واژه، بسته به آرش و سمت و سوی جمله و گونه ی نوشتار، می توان از واژه ها یا آمیخته واژه هایی پارسی دیگری چون «به ناگزیر»، «درنگ ناپذیر»، «از سرِ درماندگی» (یا پیچارگی!) و حتا «خاک بر سری» به آرش «چه خاکی بر سر کنیم» نیز بکار برد و چنین واژه ی ناخوشایندی را از زبان پارسی زدود و بیرون راند.

۲ و ۳ ـ بنیادِ خبر، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ نهم آذر ماه ۱۳۹۶ است که از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور و در بخشی بازنویسی شده است؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

۴ ـ با رونوشت برداری و اندکی دستبرد در «آروادین قحبه ی مسلمانا» در داستان «موش و گربه» ی جاودانه عُبید زاکانی


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!