«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آبان ۲۸, یکشنبه

نموداری از حاکمیتی ملوک الطوایفی و ایلخانی! ـ بازانتشار

نوشته است:
«ما به گمانم از کم شمار کشورهایی هستیم که یک نفر می تواند برای نمایندگی مجلس مان رد صلاحیت شود در حالیکه خود او همزمان عضو مجلس دیگری است و در مجلس خبرگان، صلاحیت رهبری برای ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می دهد! از همه جالب تر اینکه همین آدم که برای مجلس رد صلاحیت شده، می تواند به عنوان گزینه ی یکی از مهم ترین وزارتخانه های کشور (وزارت اطلاعات) معرفی شود که زین پس همه باید برای رد یا تایید صلاحیت و گرفتن استعلام خدمت ایشان بروند.»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/08/blog-post_2693.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!