«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

اگر برم رای بدم، گوسپندِ باغ شیطونم ...

اگر نرم رای بدم، نشون میده من آدمم!

دوراهی انتخابات

باز انتخاب و میگن رای بده این تن بمیره
بازم پا صندوق های رای کی میره و کی نمیره

یه دل می گه برم برم یه دل می گه نرم نرم
ازین برم نرم می دونی که چی اومد به سرم

گفته بودم رای نمی دم شدم اسیر و زندونی
گفتم آقا رای میدم بازم توی هُلُفدونی

اگر نرم رای بدم میگن چرا رای نمیدی
اگر برم رای بدم کیم یُخیدی کیم واریدی

اگر نرم رای بدم میشم یه ضد انقلاب
اگر برم رای بدم بازم بچاپ بچاپ بچاپ

اگر نرم رای بدم بربری ارزون نمیشه
اگر برم رای بدم واسه ی ما تنبون نمیشه

اگر نرم رای بدم جناح چپ شاخ میشه
اگر برم رای بدم اون وری گستاخ میشه

اگر نرم رای بدم سوریه زیر و رو میشه
اگر برم رای بدم اصولگرا پررو میشه

اگر نرم رای بدم تکلیف برجام چی میشه
اگر برم رای بدم توقیف فیلمام چی میشه

اگر نرم رای بدم ترکیه روش زیاد میشه
اگر برم رای بدم یه چیزایی گشاد میشه

اگر نرم رای بدم خیلی خطرناکه حسن
اگر برم رای بدم سیاسی آ چی بِم میگن

اگر نرم رای بدم بهم میگن خیره سری
اگر برم رای بدم بهم میگم خیلی خری

اگر نرم رای بدم یونجه و شبدر به کجا
اگر برم رای بدم شیر سماور به کجا

اگر نرم رای بدم باید به همه بار بدم
اگر برم رای بدم باید برم شعار بدم

اگر نرم رای بدم یه دنیا دردسر پاشه
اگر برم رای بدم به کی بدم که کس باشه

اگر نرم رای بدم برا کی یاسین می خونی
اگر برم رای بدم اون که خودت خوب می دونی

اگر نرم رای بدم ملا کیه خرش کیه
اگر برم رای بدم بد کیه بدترش کیه

اگر نرم رای بدم یه ساندیس هم یه ساندیسه
اگر برم رای بدم میگن طرف کاسه لیسه

اگر نرم رای بدم آمریکا حمله ور میشه
اگر برم رای بدم روسیه دردسر میشه

اگر نرم رای بدم مشکلم و کی حل کنه
اگر برم رای بدم حوصله کو جدل کنه

اگر نرم رای بدم تحریما رو کی بشکنه
اگر برم رای بدم دوباره نون و اشکنه

اگر نرم رای بدم می برنم کلانتری
اگر برم رای بدم باز روسری و توسری

اگر نرم رای بدم میگن که حق با داعشه
اگر برم رای بدم میگن که نون تو سازشه

اگر نرم رای بدم ثروتمون جای دیگه است
اگر برم رای بدم یه ترکمنچای دیگه است

اگر نرم رای بدم اوضاع که عالی نمیشه
اگر برم رای بدم زندونا خالی نمیشه

اگر نرم رای بدم این باقالی، خر بیارین
اگر برم رای بدم شلوارمو در میارین

خلاصه موندم اینجوری روی هوا همینجوری
شیطونه میگه دم به دم بدم ندم ندم بدم

هالو بگو چکار کنم لنگه پا موندم این وسط
یه پَنزاری به من بدین تا ببینم شیره یا خط

«هالو»     زندان رجایی شهر

برنام و زیربرنام، هر دو از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!