«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

عجایب صنعتی دیدم در این دشت ...

...  که آخوند در پیِ بهانه می گشت!

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! مات می مانی چه بگویی؛ گرچه شَوَند بنیادین چنین گفته هایی که تنها از آنِ این یکی نیست و چون موجی در سخن سرایی های آخوندهای نیایش های آدینه و نیز واپسگرایانی دیگر، این روزها بیش از پیش جامعه را درمی نوردد، اوجگیری دوباره ی جنبش اجتماعی و در کانون آن، دامنه ای گسترده ی از پرخاش ها و از کار دست کشیدن های کارگری در سراسر کشور است؛ زمینه ای نگران کننده برای رژیم تبهکار که افزون بر سرکوب به هر ابزاری برای دگردیسه نمودن آن دست می یازد و مانند همیشه زنان در جایگاهِ جلوترین خط پیشانیِ جنگ را نشانه گرفته اند.

اینکه از گذشته ای دورتر، چه در کیشِ اسلام و چه در کیش ها و آیین های دیگر، برای نشان دادن درستی آموزه های آسمانی ریسمانی از دستاوردهای دانش بگونه ای دلخواه و بیش تر کژدیسه شده در کالبد «علم کلام» («تئولوژی»)، بهره برداری های نابجایی انجام پذیرفته و همچنان انجام می پذیرد، نکته ای ناروشن نیست؛ ولی شتاب روندهای اجتماعی، خواست های به بار ننشسته ی توده های مردم در پیِ انقلابی توده ای برای بهبود زندگی و کار و بارشان حتا در چارچوب اصلاحات اجتماعی (رِفُرم) و تشنگی ضدانقلاب اسلام پیشه برای گره گشایی هرچه زودتر دشواری های همچنان برجای مانده با «شیطان بزرگ» و همدستانش به هر بهانه ای و به بهای نابودی ایران، کاربردِ «علم کلام» در میهن مان را آنچنان به یاوه گویی و ژاژخواهی کشانده که باورِ آن دشوار است. آنچه این «پیشوای نیایش آدینه» در اسپهان بر زبان رانده، نمونه ای از آن همه است. افزون بر آنکه نمایندگی وی در آن نشست هر از گاهیِ گروهی از مفتخواران به نام «مجلس خبرگان»، بی ارزشی و ناهنجاری این "نهاد" سربار بر مردم ایران را نیز به نمایش می نهد.

هنگامی که گفته های این آخوند را دیدم، باورم نشد و پنداشتم، شاید کسی آن را از زبان وی ساخته و پرداخته است؛ ولی، نه! ساخت و پرداختی در کار نیست؛ گفته های خودش است. تنها چیزی که ناخودآگاه در ذهنم جوانه زد، این لنگه از زبانزدی سرودواره بود:
«عجایب صنعتی دیدم در این دشت ...» که دنباله اش را خودم ساخته ام:
...  که آخوند در پیِ بهانه می گشت!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴

زیرنویس تصویر:
عجایب صنعتی دیدم در این دشت        که آخوند در پیِ بهانه می گشت!
    
***

بی حجابی باعث بیماری روده و معده می شود

طبق اعلام پزشکان، بیماری روده و معده از این هیجانات آغاز می شود و به سایر اعضای بدن سرایت می کند. بنابراین اگر انسان به سلامتی جسمی خود اهمیت می دهد، باید بهترین پوشش را که چادر مشکی است را به سر کنند.

یه گزارش فارس، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان گفت:
معتقدم که آموزش و پرورش باید بحث چادر را از مقطع اول ابتدایی الزامی کند؛ چرا که دانش آموزان از همان ابتدا با حیا بزرگ می شوند و آثارش را در جامعه می بینند.

آیت الله سیدابوالحسن مهدوی با اشاره به اینکه هنوز این مطلب برای روانشناسان حل نشده که چرا بعضی از بچه ها گاهی در خانه با والدین پرخاشگری می کنند، افزود:
این موضوع در دین برای ما حل شده که از عوامل مهم پرخاشگری و غضب دختران در منزل، بی حیایی است و این بی حیایی در مدارس نیز رواج پیدا می کند.

وی در پی گفت:
تمام مسوولان آموزش و پرورش باید بدانند که آنها در برابر بی حیایی دختران در آخرت مسوول و پاسخگو باید باشند و امروز این موضوع را اعلام می کنم تا همه فرهنگیان بدانند و بعدها اعلام نکنند که حتی یک روحانی دینی هم این موضوع را به ما نگفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان تصریح کرد:
در حال حاضر، عقل ما را هدایت می کند به سمت چادر که به عنوان بهترین پوشش برای زنان جامعه اسلامی مطرح است؛ چرا که سر تا پای بدن زنان را می پوشاند و جلب توجه هم نمی کند.

وی با اشاره به اینکه فطرت و خلقت انسان در داشتن پوشش کامل است، گفت:
این حقیقت آشکار است که آزادی فکر در اثر پوشش کامل برای انسان حاصل می شود و حیا، ارمغان پوشش کامل با چادر مشکی است به طوری که نفس انسان را از کارهای زشت حفظ می کند.

مهدوی در ادامه اظهاراتش افزود:
آزادی عمل برای هر فرد تا جایی است که مزاحم آزادی اجتماع نشود و این می رساند که پوشش داخل منزل برای زن با پوشش خارج از منزل فرق دارد به طوری که در بیرون به این دلیل که مزاحمت برای حقوق دیگران ایجاد می کند، باید پوشش کامل را رعایت کنند و مردها نیز موظف به انجام این کار هستند. این در حالی است که پوشش کامل زنان در جامعه با چادر مشکی محقق می شود تا حقوق دیگران حفظ شود. امروز همگان به این باور رسیده اند که اگر افکار مردم در جامعه مشغول به شهوت شود، دیگر نمی توانند بر روی کارهای خود تمرکز کنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان هلال احمر استان اصفهان به اهمیت حفظ هویت ملی در مقابل تهاجم دشمن نیز اشاره کرد و گفت:
دشمنان در هر جامعه ای می خواهند هویت ملی را از بین ببرد و بر همین اساس از راه بی حجابی و بی بند و باری وارد می شوند.

وی در پی عنوان کرد:
سابقه دشمن در این مسیر، سابقه سیاهی است به طور مثال کارنامه رضاخان را در کشور خود، امان الله خان را در افغانستان و آتاتورک را در ترکیه، استعمار انگلیس در کشورهای مختلف مشاهده می کنیم که اگر کسی مقید به ملیت خود (زندگی اسلامی) و حفظ آثار ملی خود باشد، باز لازم است چادر مشکی را که جزء ملیت کشورهای مسلمان به خصوص ایران است را حفظ کند.

آیت الله مهدوی با بیان اینکه سلامت جسم، ارمغان پوشش کامل با چادر مشکی است، افزود:
پزشکان معتقدند هیجاناتی که به روح انسان وارد می شود، بیماری جسمی برای انسان می آورد به طوری که بی حجابی و بی بندوباری این هیجانات را به روح انسان وارد می کند. طبق اعلام پزشکان، بیماری روده و معده از این هیجانات آغاز می شود و به سایر اعضای بدن سرایت می کند بنابراین اگر انسان به سلامتی جسمی خود اهمیت می دهد، باید بهترین پوشش را که چادر مشکی است را به سر کنند.


این گزارش از سوی اینجانب، اندکی اینجا و آنجا ویرایش شده است. برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!