«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

آنچه از آنِ زندانیِ سیاسی است ...

«سعید رضوی فقیه، زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین، از سوی برخی متهمان پرونده ی بالاکشیدن (اختلاس)۱ ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، مورد سرکوب و دشنام (ضرب و شتم) قرار گرفت.

پرخاش سعید رضوی فقیه به برخی زندانیان هماوند با بالاکشیدن سه هزار میلیاردی که به انگیزش کسانی در زندان و به بهانه ی ”دهه فجر“، شعار ”مرگ بر ضد ولایت فقیه“ و ”مرگ بر فتنه‌گر“ سر می دادند، یورش آن ها به وی را در پی داشت.

رضوی فقیه و چند زندانی سیاسی دیگر دشنام شنیده و سرکوب شده، پس از این ماجرا به بهداری زندان جابجا شده اند ...»۲

دیشب که این گزارش را می خواندم، دچار دوگانگی شگرفی شدم:
از سویی برانگیخته از چنان یورش و سرکوبی و از سوی دیگر زهرخندی همراه با جان گرفتن آن دزد بانک زن که بانک ملی ایران را با همکاری دیگر دزدان الله کرم رژیم، جلوی دیدگان همه بار زد و به کانادا برد. 

با خود گفتم:
بیگمان، وی نیز در کانادا یا هر جای دیگری که بسر می برد، سرگرم شعار دادن هایی همانند با شعارهای یادشده در بالاست؛ هم ورزش خوبی است برای آب شدن چربی های افزوده شده در این چند سال و هم گونه ای انجام وظیفه ی «اسلامی ـ الهی»! ... کسی که بی هیچ گمان و گفتگو، همچنان در هماوندی با برخی دیگر از دزدان سرِ گردنه ی رژیم در ایران و برون از ایران است و شاید چون همین ها که اینک در زندان، آب خنک می خورند و امید بسیار به رهایی دارند، «خُمس و زکات» خویش را دولّاپهناتر از همیشه در کیسه ی "نشانه" های خدا و "نمودار"های اسلامِ رژیم تبهکار می ریزد تا الله وی را بخشیده و جایی خوب در آن جهان ارزانی اش کند.

آنچه از آنِ زندانی سیاسی است، دشنام و سرکوب و داغ و درفش و گاه رهسپاری با ریسمان گره دار الهی، آمپول هوا یا شیوه های اهریمنی دیگر به آن جهان است؛ این ها راه های رسیدن به خدا۳ برای دادخواه ترین و استوارترین فرزندان ایران در رژیمی ددمنش و سزاوار سرنگونی است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴

پی نوشت:

۱ ـ  پارسی نویسی:
آمیخته واژه ی «بالا کشیدن» همراه با افزوده ای در پی آن (بالا کشیدن چیزی) از آرش های دیگری نیز برخوردار است؛ ولی آن را بگونه ای باریک می توان بجای واژه ی از ریشه عربی «اختلاس» بکار برد (به واژه نامه ی اینترنتی دهخدا افزوده شد.  ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۴).

۲ ـ  برگرفته از گزارش «حمله متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی به سعید رضوی فقیه در زندان»، تارنگاشت «کلمه»، ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

۳ ـ با الهام از فیلم زیبا و ماندگار «مارمولک» با بازی بیمانند پرویز پرستویی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!