«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۱۱, چهارشنبه

حزب راستین، ریشه در طبقات و لایه های اجتماعی دارد!


از زبان محمدرضا خاتمی نوشته است:
«اگر حزبی از کمیسیون ۱۰ احزاب مجوز نداشته باشد، دلیلی بر غیر قانونی بودن [آن] نیست. من معتقدم، احزاب باید شناسنامه دار باشند و چهره های شناخته شده داشته باشند؛ در ضمن در برابر رفتارشان، پاسخگو باشند. اینکه کسی از ”کمیسیون ۱۰ احزاب“ مجوز ندارد، دلیلی بر غیر قانونی بودن آن نیست.»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
در ضمن، حزب های واقعی و ریشه دار طبقاتی باشند؛ نه «حزب سلامت» یا «حزب کرامت» (زنده یاد عزیز نسین) که اگر رهبرشان سرما خورد، در حزب خودبخود بسته میشود و اعضای آن باید سُماق بمکند!

ب. الف. بزرگمهر   دهم دی ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!