«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه

تکلیف همه تان برای مردم ایران روشن است: گورتان را از این سرزمین کهن گم کنید!


سخنان زیر، بخشی از پاسخ علی مطهری، کسی که به تازگی بوی خودکامگی به مشامش رسیده به یکی از برادران انگلیسی و تازی تبار نظام: جواد لاریجانی است:
«... تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمینهای کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است.
... اگر قرار بر گذشت طرفین از تخلفات و خطاهای یکدیگر نیست، این سه نفر به طور همزمان در یک دادگاه صالح محاکمه علنی شوند، آنگاه هر حکمی صادر شود مورد اعتراض نخواهد بود؛ چون آنها از خود دفاع کرده و حرف خود را زده اند؛ ولی وضعیت فعلی عادلانه و قابل دوام نیست. باید به فکر حل مساله و بازگشت وحدت به جامعه بود.
...
امام علی علیه السلام درباره مساله ای به ابن عباس فرمود:
”بر تو است که رأى خود را به من بگویى و من درباره آن بیندیشم؛ آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، باید اطاعت کنی.“ همه ما باید همین حالت را داشته باشیم.»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

داشتم با خود می اندیشیدم:
... یادش رفت که به این زمینخوار خودفروخته بگوید، اگر حکمی درباره ی باز پس دادن زمین های کشاورزی و دامداری نامیده شده ات نیز صادر شد، باید به آن گردن بگذاری! گرچه، تکلیف همه شان از سر تا دُم برای مردم ایران روشن است:
گورتان را از این سرزمین کهن گم کنید!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ دی ماه ۱۳۹۲  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!