«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

فرشتگانی شایسته ی قدردانی!


زیر برنام «جاودانه شدن» نوشته است:
پدر بزرگم همیشه پس از پایان خوراک، رو می کرد به مادر بزرگم و می گفت:
«به جان خودم، تو جادو می کنی؛ تو یک جادوگر محشر و مهربان و زیبایی. غذا درست نمی کنی؛ جادو می کنی! ممنونم.»

... و ما از او یاد می گرفتیم که فرشتگان، آسمانی نیستند؛ تنها گاهی به علت بی دقتی ما از دیدگان مان، پنهان می مانند! و ما یاد گرفتیم که باید از فرشتگان قدردانی کرد.

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
... و برخی، آنچنان خبره می شوند که کار به شیره مالیدن سر "فرشته" ی بینوا می رسد!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ دی ماه ۱۳۹۲ 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!