«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

... این کلید کجاست؟! ـ بازانتشار


من که هرچی فکر کردم سر در نیاوردم، منظور این آخوند آی کیو (IQ) از این کلید بلند کردن چیه؟!
 
چند گزینه:
ـ کلید را از رهبر بیش از اندازه فرزانه، تحویل گرفته و آن را به رُخ همچشمانش (رقیبانش) می کشد؟
ـ کلید را از دولت انگلیس گرفته و بازهم مانند بالا دل همچشمانش را به درد می آورد؟ (این گزینه به این دلیل آورده شد که وی در یک سخنرانی، چندی پیش چنین گفته بود:
«انگلیسی‌ها در سال ۸۴ به ما می‌گفتند، شهردار تهران رییس‌جمهور بعدی شما خواهد بود ...»* 
ـ یا شاید زبانم لال، آن را حواله ی چشم و چال همچشمانش می دهد؟!
 
شما کدام گزینه را می پسندید؟ یا شاید گزینه ی دیگری پیشنهاد می کنید؟

ب. الف. بزرگمهر  ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_4506.html
 
تارنگاشت «معادله»، سخنرانی آخوند روحانی در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
http://www.moadele.ir/index.php/fa/138-2013-05-22-16-42-11/2824-5467

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!