«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه

«تپلی» نوشته ی «گی دو موپاسان»

تُپلی ـ گی دو موپاسان
نوول «تپلی»، نوشته ی «گی دو موپاسان» نویسنده ی نامدار فرانسه در نیمه ی دوم و پایانی سده نوزدهم فرانسه است. شرح کوتاهی از زندگی نویسنده و نیز این نوول زیبا، جاندار و آموزنده در صفحه ی نخست آن مرا از بازگویی آن بی نیاز می کند. تنها به همین بسنده  می کنم که بگویم:
هنگامی که در دوره ی نوجوانی این نوول را در یکی از «کتاب هفته» ها خواندم، آنچنان تاثیری در من نهاد که رد آن تاکنون که پنجاه و هشت بهار از زندگی را پشت سر نهاده ام، همچنان برجای مانده است.

خواندن یا بازخوانی آن را به همگی سپارش می کنم.

ب. الف. بزرگمهر     ۲۲ دی ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!