«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ شهریور ۱۳, یکشنبه

مگر ما چه از «سیّد از خر جسته» کم داریم؟!

مگر ما چه از «سیّد از خر جسته» کم داریم؟! ما پیرو فرمایشات مقام رهبری هستیم که چندی پیش یواشکی هشدار دادند که در دامن روس ها و چینی ها غش نکنیم.* البته روی سخنان گُهـ..ربار معظمَ لله برادران نظامی بود نه ما. ایشان بخوبی آگاهند که ما همیشه به سوی دیگر غش می کنیم و اگر تاکنون گاه گداری به این سو روی خوش نشان داده ایم، برای نگه داشتن موازنه بوده و از روی احتیاط و دوراندیشی که آمریکایی ها ما را چون کودکی مادرمرده در گوشه ای گیر نیاورند و نپندارند که هر کار دلشان می خواهد، می توانند با ما انجام بدهند، ناچار هستیم با روس ها و چینی ها کژدار و مریز رفتار کنیم. ما نیک می دانیم که درهای رحمت الهی برای پیگیری بازی های بُرد ـ بُرد، در این سو برای مان گَل و گشادتر است و سوراخ سنبه های بسیاری هم دارد که سوداگران و کارچاق کن های مان نمی توانند از آن ها دل بکَنَند. اینک نیز از درخواست شان بسیار خرسند و خوشوختیم** و آن را به فال نیک می گیریم. باشد که انشاء الله همه ی حساب های چفت و بست شده ی برادران بلندپایه ی نظام باز شوند و برخی گیر و دارهای کوچکی که ما را ناگزیر به از این دست به آن دست فروختن یواشکی نفت به بهایی بس ارزان تر نموده نیز برداشته شود.

با این همه، این به معنای پایان یافتن گفتگوهای هسته ای نیست و از همه ی کشورها دست اندرکار خواهیم خواست تا این گفتگوهای سودمند و نان و آبدار برای همگی را همچنان پی بگیریم. هواداران ولایت مان باید بچشم خود ببینند ما چگونه تا پای جان برای پیشبرد منافع ملُت در برابر دشمن ایستادگی کردیم و نگذاشتیم خط قرمزها لگدمال شوند؛ برای بسیاری از روشنفکران مان نیز چه آن ها که در بیرون ایران چشم براهِ پایانِ خوشایند کار هستند و چه آن ها که در خودِ ایران نیازمند پستانکی خوب برای خاییدنِ دندان های تازه درآمده شان هستند نیز سودمند است؛ هر چه نباشد، آن ها نیز باید خوب بخورند و بیاشامند و ... ما دست همه شان را در هر جا که هستند، می فشاریم و دیگر چون گذشته ای دورتر برای مان تفاوتی نمی کند بیخدا باشند. همینجا سوگند یاد می کنیم که حتا همگی شان را چون آن یکی که چشمش بدیدار مقام معظم رهبری روشن شده بود و همین روزها با سلام و صلوات در گورستانی اسلامی بخاک سپردیم، همانگونه بخاک بسپاریم تا در پناه خدا آرامشی جاودان یابند.      

از زبان «کودک خردسال نظام»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

* «کَاَنَّهُ ممکن است در دوباره بروی پاشنه ی دیگری بچرخد ...»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اسپند ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/03/blog-post_4.html

** حسین امیرعبداللهیان، وزیر برونمرزی کشورمان [بخوان: ولایت دزدسالارِ خرموش پرور!] درباره ی رهسپاری به روسیه گفت:
«هدف اصلی از سفر به مسکو تلاش برای حل بحران اوکراین بر اساس درخواست بعمل آمده از جمهوری اسلامی ایران است.» وی افزود:
«برخی طرف‎های غربی خواهان نقش آفرینی فعال تهران در این موضوع هستند.»

گزیده گزارشی برگرفته از «خبرگزاری نامیزان» به تاریخ  هشتم شهریور ماه ۱۴۰۱ (با اندک ویرایش درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!