«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۱, جمعه

کهنەپرستی باید برچیدە شود

پیام پدر فریدون محمودی از جانباختگان پرخاش های مردم کردستان در گورستان آیچی سقز به مردم ایران:
«از همە پدران و مادران می خواهم همراە فرزندان شان باشند. این کار باید صورت بگیرد. باید تمام شود. نباید ادامە یابد و کهنەپرستی باید برچیدە شود.»

ویدئوی پیوست و نوشته ی بالا، برگرفته از «تلگرام»   یکم مهر ماه ۱۴۰۱

یاد آن فرزند جانباخته زنده و درود بر چنین پدری!

زنده باد کردستان دلاور و بزرگوار

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   یکم مهر ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!