«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۲, شنبه

شایان درنگ و پیگیری همگانی!

در هر کوی و برزن باید با همه ی نیرو جلوی سرکوبگران ایستاد و نگذاشت کسی را به آسانی دستگیر نموده به بازداشتگاه های داغ و درفش بکشانند؛ نیروی گروهی خود را دستکم نگیریم!

بنا بر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر دیروز پنج شنبه دهها نفر از نیروهای امنیتی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند با هجوم به منزل سهند مرتضوی، او را به همراه ۵ دانشجوی دیگر بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

بنا بر این گزارش، ماموران وزارت اطلاعات به رغم اینکه فقط حکم بازداشت سهند مرتضوی و مجید امام وردی را داشتند چهار دانشجوی دیگر را نیز که در منزل او بودند بازداشت و با زدن دستبند به دستان خانم فرخ قادری مادر سهند، قصد بازداشت وی را نیز داشتند که در آخرین لحظه از بازداشت او منصرف شدند.

سهند مرتضوی و مجید امام وردی و چهار دانشجوی دیگر همگی دانشجویان دانشگاه تهران بودند. به جز سهند مرتضوی، ۵ دانشجوی دیگر خانواده هایشان ساکن شهرستان هستند و  بدلیل درگیری‌ها در مراکز دانشجویی، آنان به ناچار مهمان سهند مرتضوی شده بودند که به جز مجید امام وردی بقیه آنها بدون حکم بازداشت، توسط وزارت اطلاعت بازداشت شدند.

در این یورش، منزل سهند مرتضوی به مدت دو ساعت مورد تفتیش قرار گرفت و همه گوشی‌های حاضرین در آنجا منجمله فرح قادری مادر سهند، توسط ماموران امنیتی ضبط شد.

با توجه به این اقدام سرکوبگرانه‌ی ماموران وزارت اطلاعات، به نظر می‌آید که دستگاه سرکوب حکومت برای پایان دادن به اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های کشور خصوصا دانشجویان دانشگاه تهران، سیاست بازداشت گسترده‌ی دانشجویان در منازل آنان را در پیش گرفته است.

آمار بازداشت دانشجویان دانشگاه‌های کشور تاکنون بسیار بالا اعلام شده است. اما با وجود این حجم از سرکوب، امروز شنبه دوم مهرماه دانشجویان دانشگاه تهران مجددا به اعتراض متحدانه‌ی دست زده‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت و سرکوب سیتماتیک دانشجویان و مردم معترض توسط نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را قویا محکوم می‌کند و ضمن خواست آزادی فوری تمامی دانشجویان و مردم معترض بازداشت شده مجددا اعلام می‌کند که این جنبس را سر بازایستادن نیست و جامعه‌ی ایران برای خلاصی از وضعیت موجود به میدان آمده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ـ دوم مهرماه ۱۴۰۱

برگرفته از «تلگرام» دوم مهر ماه ۱۴۰۱ (برنام و زیربرنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!