«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

ما نسل بدبختی هستیم؟! ـ بازانتشار

تصویر آقا معروفه همراه جمله ی قصاری از کتاب وی به نام «سمفونی مردگان» را با عنوان «جملات زیبا از بزرگان» درج کرده که می گوید: «ما نسل بدبختی هستیم. دست مان به مقصر اصلی نمی رسد؛ از یکدیگر انتقام می گیریم.»

از «گوگل پلاس» 

می نویسم:
برخی وقت ها هم دستمان به مقصر اصلی نمی رسد و می رویم در گوشه ای از ینگه دنیا با کمک این و آن کتابفروشی دنجی باز می کنیم و در گوشه ای از آن کتابفروشی چای قندپهلو (دیشلمه) نوش جان می کنیم و سمفونی خودمان را می نویسیم. از آن دیگری انتقام نمی گیریم؛ ولی کاسه کوزه ی بدبختی خودمان را سر دیگران می شکنیم و می پنداریم چون ما بدبختیم، از سر و روی نسل مان بدبختی می بارد ... سپس یادمان می افتد که ما نیز یاد گرفته ایم، چهار کلمه سرهم کنیم و از آن عبارت های فیلسوف مآبانه بسازیم؛ پس چه بهتر که بنشینیم و کتاب پشت کتاب بیرون دهیم و به مردم بفهمانیم که ما نسل بدبختی هستیم! همین؛ والسلام!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲ 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_1481.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!