«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مهر ۵, سه‌شنبه

اینجا یک چیزی درست نیست!

از زبان «اولاغ شولتز» شگفت زده رو به وزیرِ به پیشواز آمده ی «ابوزَبی»:
ـ اینجا یک چیزی درست نیست! همه ی مردان دستار به سر دارند و شما بانوی ارژمند ...؟! من که سر در نمی آورم.   

پاسخِ پندارآمیز وزیر:
ـ بله درست است؛ ما با کاربرد قانون های «فیزیک اتمی» در پهنه ی دانش های هازمانی (اجتماعی)، اسلامی* از بنیاد بگونه ای دیگر یافته ایم که شاید در خورشیدگردی بسیار دور از کهکشان های شناخته شده ی کنونی از هستی برخوردار باشد؛ درست بسان پروتون ها و الکترون های با باری واژگون از دید ما زمینی ها. این دیگر با من و شماست که آن را اسلامِ با بارِ هَستیک (مثبت) بنامیم یا با بار نیستیک (منفی)؛ این تنها یک نامگذاری است؛ و ما تازه در آغاز راهیم. بزودی دستمان برسد، قانون اسلامی سفت و سختی بیرون خواهیم داد که بر بنیاد آن، همه ی مردانی که پشت لب شان سبز شده باید روزانه ریش و پشم شان را آنچنان از ته بتراشند که چنانچه مگس روی چهره شان نشست، «بُکس و باد» کند و فرولغزد. شَوَندِ آن نیز روشن است:
دیدنِ ریش و پشم، برانگیخته شدن زنان و هوا برداشتن شان را در پی دارد که در دین و آیین مان سخت نکوهش شده است.

 در اینجا «اولاغ شولتز» در حالی که با دیدگان از کاسه درآمده و دهانی باز به وی می نگرد و بیش از پیش مَنگ شده، چیزی دیگر برای گفتن نمی یابد.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم مهر ماه ۱۴۰۱

* ناگفته نگذارم که قانون های «فیزیک اتمی» را نمی توان در پهنه ی دانش های هازمانی بکار برد؛ به همین شوند، نوشته ام: «پاسخ پندارآمیز ...»

زیرنویس پرتور:

«اولاف شولتس»، نخست وزیر آلمان، در «اَبوزَبی» دوم مهر ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!