«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

آنگاه که جهان بکام ما نباشد، بگذار هرچه پرآشوب تر! ـ بازانتشار

من اینجا هستم برای اینکه به هیلاری باورمندم ... هرگز هیچ زن یا مردی شایسته ‌تر از هیلاری کلینتون برای این جایگاه هستی نداشته است ... خانم کلینتون توان آن را دارد که آمریکا را در این زمانه پرآشوب رهنمون شود ... او زنی است که ما را در سراسر جهان سرفراز خواهد نمود.

سخنان «مبارک» («بَرَک حسین اوباما») در گردهمایی انتخاباتی ماچه سنگ فروشنده ی جنگ ابزار در شهر شارلوت (ایالت کارولینای شمالی)

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

سخنان بر زبان نیامده ی «مبارک» که برخلاف آن حرف مفت ها دربردارنده ی واقعیت هایی است:
... او به هنرهای بسیاری آراسته است؛ ولی ویژه کاری و هنر بزرگ او در فروش جنگ ابزار است؛ چنان هنری در چنین زمانه ی پرآشوبی، بویژه اکنون که من رفتنی هستم، بسیار بکار ما خواهد آمد؛ اگر ویژه کاری من، در دورانی که تاکنون روی کار بوده ام و کم کم به پایان می رسد، گردآوری و سمت و سو دادن نیروی خود و همدستان مان برای پیشبرد آماج های از پیش تعیین شده و جلوگیری از گسیختگی هرچه بیش تر سیاسی و اقتصادی در پی ندانمکاری های دولت جرج دبلیو بوش بود، هنر او در سود بردن از آشوب و به جان هم انداختن همچشمان و دشمنان مان، بس سودمند خواهد افتاد؛ بویژه هم اکنون که با برونرفت بزرگ ترین همدست مان از «اتحادیه اروپا»، جهان سرمایه و دمکراسی با بیم ها و چالش هایی بزرگ تر از پیش روبرو خواهد بود. همه ی نشانه ها گواه آن است که همچشم وی در حزب جمهوریخواه از چنین توانی، حتا اگر خواست وی نیز تا این اندازه همسو با هیلاری باشد، برخوردار نیست. با روی کار آمدن این زن زیرک [همانا نیرنگباز و جهان آشوب!]، حتا بمب ها و موشک های مان نیز با مهربانی مادرانه ای بر سر مردم جهان فروخواهند ریخت و از رنج زندگی پر از رنج آسوده شان خواهند نمود. او زنی است که ما را در سراسر جهان سرفراز خواهد نمود؛ آنگاه که جهان بکام ما نباشد، بگذار هرچه پرآشوب تر!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۵
  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!