«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

آغاز مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

تجمع کارگران شاغل و بازنشسته تهران در مقال مجلس شورای اسلامی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از ساعت ده صبح با شرکت حدود چهار صد نفر آغاز شده است و هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده میشود.

در این تجمع که به فراخوان پنج تشکلهای مستقل کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان صورت گرفته است کارگران شرکت کننده با در دست داشتن پلاکاردهای کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه (متشکل از ۵ تشکل مستقل کارگری) و گروه اتحاد بازنشستگان بطور مرتب شعارهای نان مسکن آزادی حق مسلم ماست، حقوق های نجومی فلاکت عمومی – کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد و … سر میدهند.

بنا بر گزارشهای ارسالی از مراسم نیروهای انتظامی امنیتی بطور چشمگیری در محل حضور چشمگیری دارند و تا لحظه دریافت این خبر مراسم بدون برخوردی ادامه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!