«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اسفند ۱۹, شنبه

ما به دستمزد پایین تر از خط فقر برای کارگران نه میگوییم!

۵۳ انجمن صنفی کارگران ساختمانی: ما به دستمزد پایین تر از خط فقر برای کارگران نه میگوییم!

حقوق اولیه یک انسان یا شفاف تر بگوییم اولیه ترین حقوق هر انسان تامین مسکن، پوشاک، دارو، بیمه، تامین تحصیل کودکان و غذا است. درجامعه ما که شعارعدالت وبرابری سر لوحه آن است، هنوز کسانی هستند که از تامین این نیازهای اولیه خود محرومند. آری کارگرانی که از چتر رفاه، عدم تبعیض و عدالت محرومند. این صدای خسته کارگرانی است که خط فقر بر خط رفاه و آسودگی آنها خط بطلان کشیده است. این صدا باید شنیده شود تا دستهای از جنس خودمان برای گرفتن دستهای پینه بسته مان دراز شود. کسانی که با ما درد مشترک ندارند، کسانی که خط فقر از پایین نظاره گر آنهاست، نمی توانند برای ما قانون و دستمزد تعیین کنند. بدون حضور ما بحث درباره ی سفره و دستمزد ما واهی و بیهوده است. این فریاد حق طلبی ما باید شنیده شود؛ باید دغدغه ی ما دیگر سفره خالی مان نباشد؛ باید فاصله ای بین گرفتن دستمزدمان باعرق جبین مان نباشد؛ باید این قشر عظیم ستمدیده را دید و صدای خسته شان را شنید. آمارها، جداول و حتی ارقام، شرمسار کارگرانی است که بی حقوق واقع شده اند. کوچک تر شدن سفره کارگران، اختلاف فاحش دستمزد کارگران با میزان خط فقر، ظلم ناروای کارفرمایان، بیمه کارگران و بازنشستگی کارگران این ها همه و همه باعث شده اند که این قشر فراتر از قبل به فکر دادخواهی خود باشند. در سال ۱۳۹۶ این سفره کوچک و کوچک تر شده، کمترین میزان دستمزد در دنیا به کارگران زرخیز کشورمان رسید. این در حالی است که مخارج زندگی مان در حد کشورهای پیشرفته است. در آمارهای اعلام شده توسط اقتصاددانان در کشورمان، خط فقر نزدیک به ۴ میلیون تومان است؛ اما دستمزد کارگران خیلی پایین تر از خط فقر است.

امسال فریاد بلند کارگران بیشتر از هر زمان دیگری گوش های سنگین مسوولان را به لرزه در آورده است. اعتصاب واعتراض کارگران باید منجر به زندگی با رفاه بیشتر در این جامعه برای کارگران شود. این درد دل دلهای زخم دیده ایست که دیگر نمی خواهند با فقر، بی عدالتی، تبعیض و نابرابری دست وپنجه نرم کنند.
(به زبان ساده بگوییم: اگر سری به آمار و جداول بزنیم، میزان خط فقر برای یک خانوار چهار نفر نزدیک به چهار میلیون تومان است؛ پس ما خواهان دستمزد بالاتر از خط فقر هستیم.)

۱ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران
۲ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد
۳ ـ کانون کارگران ساختمانی استان قم
۴ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
۵ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان
۶ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه
۷ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهریار
۸ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان
۹ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی ابهر وخرمدره
۱۰ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقده
۱۱ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان
۱۲ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی هویزه
۱۳ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی گتوند خوزستان
۱۴  ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب
۱۵ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز
۱۶  ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت
۱۷ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال
۱۸ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی سبزوار
۱۹ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمان بوئین زهرا
۲۰ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمدره زنجان
۲۱ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامشر
۲۲ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی
۲۳ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر امام خمینی
۲۴ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی کازرون
۲۵ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمسار
۲۶ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی تبریز
۲۷ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمان
۲۸ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی دورود
۲۹ ـ  انجمن صنفی کارگران خباز مریوان وسرواباد
۳۰ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر انزلی
۳۱ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی خنج فارس
۳۲ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی
۳۳ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزآباد فارس
۳۴ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه
۳۵ ـ انجمن کارگران ساختمانی اسالم گیلان
۳۶ ـ  کانون کارگران ساختمانی خوزستان
۳۷ ـ  انجمن صنفی کارگران اسفالت کار ‌تهران
۳۸ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی مرودشت
۳۹ ـ  کانون کارگران ساختمانی خراسان رضوی
۴۰ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشان
۴۱ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی قوچان
۴۲ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیشابور
۴۳ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی خروزبرخان
۴۴ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رضوانشهر گیلان
۴۵ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاکدشت
۴۶ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی فردیس البرز
۴۷ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی خلیل آباد
۴۸ ـ انجمن صنفی کارگران ساختمانی دلیجان
۴۹ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی تربت حیدریه
۵۰ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی اصفهان
۵۱ ـ  کانون انجمن کارگران ساختمانی خواف
۵۲ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرآسیاب ملارد
۵۳ ـ  انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردبیل

اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!