«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

واقعیت گزینش های دوره ای در یکی از گهواره های دمکراسی بورژوایی جهان

بخشی از این واقعیت، فرآورده ی سال ها سیاست و کارکرد نابکارانه ی سوسیال دمکراسی فرانسوی و از آن میان، حزبی به ناسزا نامور به «حزب کمونیست» آن کشور است.

دومین دور از گزینش ریاست‌ جمهوری فرانسه، از بامداد ۱۷ اردیبهشت ماه آغازید. دو نامزدی که در واپسین دور با یکدیگر همچشمی می‌کنند، «امانوئل مکرون»، نامزدِ قارچی تازه روییده به نام: «به پیش» و «مارین لوپن» [نام خانوادگی وی را «لُمپن» نیز می توان خواند!]، رهبر حزب «لُمپن پرولتاریا»ی فرانسه به نام: «جبهه ملی» است.
...
با وجود سنجش ‌هایی که از بختِ بیش تر نامزد قارچ تازه روییده برای پیروزی گواهی می دهند، گزارش بنیاد سنجش آرای همگانی «اوُدوکسا» نشان می‌دهد که یک چهارم از رأی‌دهندگان در دور دوم گزینش شرکت نخواهند کرد؛ شمارگانی که بالاترین اندازه در پای ننهادن به گزینش ریاست جمهوری فرانسه در نیم سده ی گذشته است.

بر بنیاد سنجش آرای منتشر شده از سوی «خبرگزاری رویترز»، ۶۰ درصد از رای‌دهندگان احتمالی به مکرون گفته‌اند، تنها برای جلوگیری از گزینش بانولوپن به همچشم او رای خواهند داد.

آمار منتشر شده در زمینه ی پای نهادن مردم در چنین گزینشی تا نیمروز، کم تر از ۲۸ درصد بوده که در سنجش با "گزینش" ریاست جمهوری چندین سال پیش، سه درصد کاهش نشان می دهد.

بنیاد خبر، برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶ است که آن را با ویرایش و پارسی نویسی درخور بازنویسی نموده ام. برنام، زیربرنام و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!