«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

... پس از سفر قُم! ـ بازانتشار

عربی به سفر شد و زیان دیده بازگشت. او را گفتند:
چه سود بردی؟

گفت: ما را از این سفر سودی جز شكستن نماز نبود.

جاودانه عُبید زاکانی

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/12/blog-post_3827.html


۲ نظر:

ناشناس گفت...
با سلام
سخنان خامنه ای دیالکتیکی از هراس و هشدار است و روانشناسی فعلی طبقه حاکمه را بخوبی منعکس می کند.
ایکاش همین جنبه تحلیل می شد.
ب. الف. بزرگمهر گفت...
من هم با شما همداستانم.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!