«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۱۵, شنبه

الحمدلله، انگیزه ی یورش عربستان به توده های مردم یمن نیز روشن شد!


گویا عربستان خاندان سعود اعلام كرده است که برای دموکراسی به یمن یورش برده ایم!

تا جایی که ما بر آن آگاهیم، واپسین گزینش انتخاباتی در آن بیابانِ خدا، هنگامی بود که از هر تبار و قبیله یک تن را برگزیده بودند تا همگی با هم، پیامبر هنوز بی نام و نشان آینده را بکشند و خونش را پایمال کنند!

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پیرایش و بازنویسی درخور از اینجانب؛  برنام نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!