«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۱۷, دوشنبه

فریدون ـ سروده ای برای کودکان ـ بازانتشار

 
فریدون مهربان است 
 
عزیز کودکان است  
 
به نرمی می‌زند حرف 
 
همیشه خوش‌زبان است  
 
به هر جا کودکان‌اند 
 
فریدون در میان است  
 
فریدون نیست ترسو 
 
خودش یک پهلوان است  
 
نمی‌گوید مگر راست 
 
که حُسنش در همان است  
 
سروده ای از عباس یمینی شریف برای سرودهای گروهی کودکان ایران 
 
* بیسوات ده بار بهت گفتم، حَسَنَش نخون؛ ر..ی تو وزن شعر! 
 
نوشته ی زیر تصویر ویرایش شده است.     ب. الف. بزرگمهر
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_17.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!