«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

از گفته ی «حسن آقا» که خزانه کشور تهی است، چه نتیجه ای می توان گرفت؟


به گفته های وزیر امور اقتصادی و دارایی اندکی باریک شوید و یکی از گزینه های زیر را برگزینید:
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی: خزانه بانک مرکزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار موجودی دارد و ورودی صندوق توسعه ملی بیش از ۵۴ میلیارد دلار بوده همچنین موجودی کنونی آن حدود ۳۳ میلیارد دلار است.

وزیر اقتصاد در مورد سخنان رئیس جمهور در رابطه با خزانه خالی گفت:
منظور رئیس جمهور از خزانه خالی در واقع خزانه درآمدهای عمومی دولت بوده که البته این خزانه هم خالی نیست و در روز تحویل دولت در آن بیش از ۱۲۸۰ میلیارد تومان پول بوده است که با توجه به شرایط کشور این عدد نسبت به ماه‌های سابق و کنونی تغییر محسوسی نداشته، منتها تعهدات دولت بیش از این است و درآمدهای خزانه، جوابگوی برخی از هزینه‌های دولت نیست.

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور  از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر


از دید شما کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

۱ ـ برداشتن پول ها  و جیم فنگ شدن به کانادا یا جایی دیگر بگونه ای که آب از آب تکان نخورده است (این بار نه به سبک خاوری)؟

۲ ـ پس از صد روز دیگر، پول ها را نشان دادن و "پر شدن" خزانه را نشانه ی پیروزی بزرگ دولت تازه قلمداد کردن؟

۳ ـ پخش پول و سرمایه میان فک و فامیل هایی که بر شمارشان هر روز افزوده می شود و اینجا و آنجا به مقام تازه ای منصوب می شوند به نحوی که «تعهدات دولت [که] بیش از این است» را جبران کند؟

۴ ـ خزانه را با خزینه روستایش که سوراخ زیرآبش گشاد شده و آب نمی گیرد، اشتباه گرفتن؟

۵ ـ سخن هر گورخری را پذیرفتن و مردم را سیاه سپید راه راه کردن؟

۶ ـ ... ؟

ب. الف. بزرگمهر  ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۲
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!