«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۹, یکشنبه

کون مان گهی باشد، چندان خرده ای ندارد؛ باید آراسته بدیده آییم

لات بی سر و پای «یانکی»، پس از برگزاری همایش رسانه ای با «کَپَک فرانسوی»، شوره سر را از کت همتایش برداشته و می گوید:
«این یک سرفرازی بزرگ است که شما اینجایید. در حقیقت، ما هماوندی ویژه ای با یکدیگر داریم؛ این شوره سر را برمی دارم. ما باید بی کم و کاستی باشیم.»

برگرفته از «اسپوتنیک» ۲۴ آوریل ۲۰۱۸ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برنام از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر) 

https://youtu.be/Q1eifCBKDTA

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!