«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ فروردین ۲۱, سه‌شنبه

تا دیر نشده، باید برای سرنگونی رژیم سگ مذهب دزدان اسلام پبشه همسو و هماهنگ شد

گوشه ای از رسوایی های بر زبان آمده از سوی باند احمدی نژاد و گروه جن گیران امام زمانی اش از یکسو و برادران تازی ـ انگلیسی تمرگیده در بالاترین جایگاه های اداری و سیاسی نظام سگ مذهب اسلام پیشگان فرمانروا بر میهن مان از سوی دیگر را برگرفته از «گوگل پلاس» در زیر آورده ام.

بخشی از تبهکاری های انجام یافته از سوی دولت احمدی نژاد از زبان برادران تازی ـ انگلیسی که گویا پشتیبانان پیشین باند احمدی نژاد و گروه جن گیران امام زمانی آن را برملا کرده و در دسترس این کلان دزدان بی آبرو نهاده اند؛ اینکه چرا آن پشتیبانان پیشینِ مرک پیزُری، پیش تر و بهنگام آن باند را رسوا نکرده اند یا برادران تازی ـ انگلیسی تازه یادشان افتاده پته ی باند همچشم را روی آب بیندازند، بگمانم بر هر ایرانی از پیر و جوان و حتا کودک خردسال روشن باشد. همچنین بگمانم روشن باشد که این تبهکاری ها تنها بخشی از تبهکاری های کوچک و بزرگ، تنها در زمینه های مالی و اقتصادی بدرازای نزدیک به چهل سال را دربرمی گیرد و گروه ها و باندهای کلان دزدان که دنباله ی آن به دله دزدهای کوچک تر نیز می رسد، دامنه ی بس گسترده تری دارند و افزون بر میهن مان که آن را تا خرخره به گند و پلشتی آلوده اند، در افزایش آلودگی های مالی، پولشویی ها و تبهکاری های اقتصادی و سیاسی در جهان از تاژیکستان (تاجیکستان) گرفته تا «ممالک محروسه ی شیطان بزرگ» نقشی چشمگیر داشته اند؛ به عنوان نمونه، همین بس که حرامزاده ای به نام «رودی جولیانی»، شهردار پیشین نیویورک که جان ننه اش، حقوقدان نیز هست، خود را در میان گروه وکیل های رضا ضراب جا زده و همین رضا ضراب دو ملیتی که نمونه های بسیاری چون وی در خیمه و خرگاه نظام سگ مذهب اسلام پیشگان یافت می شود، تنها برای دریافت نوشیدنی‌های شنگولی و دسترسی به تلفنِ همراه در زندان، پیشنهاد رشوه ی ۴۵ هزار دلاری به یک زندانبان داده بود که با لو رفتن آن، اتهامات پیشین وی را سنگین تر نمود.

چنان پول برای شان بی ارزش است و سپارش های پیامبر تازی و گفته های آنچه «ائمه اطهار» خوانده می شود از آن میان، درباره ی پشت کردن به مال دنیا را بگوش گرفته اند که برای دریافت یک نوشابه ی شنگولی، ۴۵ هزار دلار به یک زندانبان رشوه می دهند! شَوَند به روز سیاه نشستنِ توده های مردم ایران که بتازگی و بگونه ای رویهمرفته رسمی، ۳۳ درصد انبوه مردم، دچار «تنگدستی مطلق» و شش درصد آن، زیر «خط گرسنگی» اعلام شده، افزون بر سمتگیری اقتصادی ـ اجتماعی تبهکارانه و برخلاف خواست های انقلاب توده ای بهمن ۵۷ بسود کلان سوداگران و بازرگانان هست و نیستِ مردم، فرار سرمایه به شیوه ها و با ترفندهای گوناگون از کشور و افزایش بیمانند دزدی و تبهکاری های کلان را نیز دربرمی گیرد؛ پدیده ای که خود، ریشه در همان سمتگیری تبهکارانه ی اقتصادی ـ اجتماعی و به ناگزیر، سیاسی داشته و دارد. اکنون و در آینده ی نزدیک، فرار سرمایه از کشور که در چهل سال گذشته، همواره جریان داشته و نمونه ی چشمگیری از آن نیز همزمان با خیزش سترگ و تاریخی دی ماه ۱۳۹۶ سال گذشته و پس از آن رخ نمود، باز هم فراز تازه ای می یابد و همراه با آن جَک و جانوران دوملیتی تبهکار نیز بیش از پیش می گریزند و به بهشت های کوچک و بزرگ دزدان از آن میان، کانادا روانه می شوند. آن گروه از این دزدان و تبهکاران که دست شان به خون مردم ایران نیز آلوده است، درست بسانِ بیش تر سران تبهکار نازی به یاری «یانکی» ها و دیگر کشورهای امپریالیستی که پول برای شان بو نمی دهد، بهشت هایی کوچک و "گمشده" در این یا آن کشور آمریکای لاتین (برای آن ها آمریکای لاتی!) می یابند و گم و گور می شوند. برای هیچ و پوچ نبود که شمار بسیاری از این مادربخطاهای اسلام پیشه از مدت ها پیش به آن منطقه از جهان دلبستگی نشان می دادند؛ این دلبستگی برای گسترش کیش اسلام و آیین دوازده امامی نبود؛ پیش بینی برخاسته از سرشت محافظه کارانه ی روستایی بود که ابرهای تیره را از راه دور می دید؛* اینک، هوا از هر دو سو پس است:
از یکسو توده ی بجان آمده ی مردم تنگدست شده ی ایران که به خون این مادربخطاهای سگ مذهب تشنه اند و از سوی دیگر، بیم گرفتار شدن در جنگی که سایه ی تیره ی آن باز هم سنگین تر شده و بگمانم به درگیری های جهانی نیز خواهد انجامید؛ فرجامی ناگزیر در شرایط نبود بزرگ ترین نیرو و پشتوانه ی آشتی و همزیستی میان ملت ها و خلق های جهان: «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی»

... و در ایرانِ خودمان تا دیر نشده، باید برای سرنگونی رژیم سگ مذهب دزدان اسلام پبشه در یک پیشانی از همه ی نیروهای پیشرو و میهن پرست ایران، همسو و هماهنگ شد. کوچکی یا بزرگی این پیشانی چندان برجسته نیست؛ برجسته تر از آن، نشان دادن جایگزین و چشم اندازی برای برونرفت از اوضاع ناگوار و بیم برانگیز کنونی به توده های مردم ایران است. چنانچه این پیشانی، هم اکنون یا در آینده ی بسیار نزدیک بر پا نشود، در آینده ای دورتر یا هرگز بر پا نخواهد شد یا آفرینش آن با دشواری های بس بزرگ تر و زیان های سنگین تر برای مردم ایران و ایران زمین همراه خواهد بود. باید دلاوری ها و فداکاری های جانفشانه ی طبقه کارگر و زحمتکشان نزدیک به آن و برومندانی چون عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی و بسیاری دیگر از زندانیان پایدار و سرفراز ایران را سرمشق قرار داد و در راه برپایی هرچه زودتر آن پیشانی کانونمند شده برای سرنگونی رژیم کوشید.  

ب. الف. بزرگمهر    ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

* نمونه ای از آن سرشت محافظه کارانه ی روستایی را در گفته های نویسنده ی پرآوازه مان، محمود دولت آبادی می یابیم:
«وقتی که از زندان آمده بودم بیرون، این برنامه [برنامه های سخنرانی نویسندگان و هنرمندان کشور به نام «ده شب» که به کوشش و پایداری نویسندگان و سرایندگان نامدار توده ای بسان روزنه ای برای پرخاش به خفقان رژیم ستمشاهی و جان گرفتن خواست آزادیخواهی در «نهاد گوته» تهران در سال ۱۳۵۶ برپا شده بود] خیلی زود پا گرفت و من هم می فهمیدم و هم برایم سوال برانگیز بود که ناگهان چطور شد؟ بنابراین در برنامه های ”ده شب“ به عنوان شنونده هر شب بودم؛ ولی مشارکت نکردم. برای اینکه من تا یک امری را باور نکنم، نمی توانم با آن همراهی کنم. من نمی توانستم در آن موقعیت باور کنم؛ علتش هم واضح بود. چطور می شود من تا چندی پیش توی زندان باشم ـ کار با بازجوها قبل از آمدن حقوق بشر به جر و بحث هم کشید ـ ناگهان ببینم که جامعه باز شده و نه تنها باز شده، بلکه در یک باغ بزرگی شب هایی برگزار می شود و هر کسی هر چیزی دلش می خواهد می گوید؟! من یک روستایی هستم و روستاییان هم یک صفاتی دارند؛ در عین حال که پیش بینی می کنند این ابر باران خواهد داشت، قادر هستند پیش بینی کنند که این ابر با توجه به رنگی که دارد چه نوع بارانی خواهد داشت. بنابراین من شرکت نکردم. ولی هر شب آنجا بودم و میان بینندگان می نشستم؛ اما در آنجا چیزی نخواندم ...»

برگرفته از «روزگار سپري نشده ي آقاي دولت آبادي»، رشته گفتگوهای بخش پارسی زبان «دویچه وله» با محمود دولت آبادی، نوامبر ۲۰۱۰ ـ فوریه ۲۰۱۱ و یادآوری شده در یادداشت زیر:
«ابری باران زا در کار نیست! خودمان و مردم را نفریبیم!»، ب. الف. بزرگمهر  نهم بهمن ماه ۱۳۹۲


***

تبهکاری های انجام یافته از سوی دولت احمدی نژاد یا نسبت داده شده به دولت وی از زبان برادران تازی ـ انگلیسی

۱ ـ برباد دادن موجودی صندوق ذخیره ارزی،
۲ـ  فساد ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم و ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان،
۳ ـ اختلاس بزرگ ۳۰۰۰ میلیارد تومانی،
۴ ـ اختلاس در بیمه ایران فروردین ۱۳۸۹ و محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد،
۵ ـ عدم عودت اتومبیل‌های نهاد ریاست ‌جمهوری و تصرف غیرقانونی در اموال بیت‌المال،
۶ ـ حکم دادگاه لاهه علیه ایران برای سوآپ نفتی،
۷ ـ فساد مالی بابک زنجانی با حمایت دولتی (٥/٢ میلیارد یورو)،
۸ ـ تخلفات مالی هزارو۴۰۰میلیارد تومانی در دانشگاه آزاد،
۹ ـ جنایات کهریزک با مدیریت سعید مرتضوی،
۱۰ ـ اختلاس و فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی،
۱۱ ـ تخلفات وسیع در پروژه راه ‌آهن ایران و ترکمنستان،
۱۲ ـ سرنوشت مبهم دکل گم‌شده ۸۷ میلیون دلاری،
۱۳ ـ تخلف در پروژه غیرقانونی۷۰۰ میلیون دلاری و اختلاس۲۲۰میلیون دلاری پروژه اترک ـ برکت،
۱۴ ـ واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی با ارز مرجع به ارزش۳۶۰۰ میلیارد تومان،
۱۵ ـ گردش مالی بانکی۴۲ میلیارد دلاری بدون حساب و کتاب،
۱۶ ـ کشف ۱۸/۵ میلیارد دلار در حال حمل با کامیون از ایران به ترکیه توسط تاجر ایرانی (اسماعیل صفاریان‌نسب)،
۱۷ ـ رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی،
۱۸ ـ اختلاس ۱۲هزار و۲۷۱میلیاردی بانک تجارت کرمان،
۱۹ ـ تخلف ۲۲ میلیارد دلاری ارزی بانک مرکزی،
۲۰ ـ اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی پدیده شاندیز،
۲۱ ـ پرداخت پول به ۱۷۰ نماینده‌ توسط رحیمی معاون اول محکوم به فساد و اختلاس احمدی‌نژاد،
۲۲ ـ فساد اقتصادی و زمین‌خواری برادران قاچاقچی سپاه،
۲۳ ـ اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی در بانک صادرات،
۲۴ ـ اختلاس ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت،
۲۵ ـ تخلفات ناشی از ارز دو یا چند نرخی در بازار،
۲۶ ـ پرداخت ۵۰ میلیارد تومانی جریمه دادگاه لاهه برای لغو یک‌طرفه قرارداد گازی،
۲۷ ـ واریز نکردن هشت هزار میلیارد تومان پول نفت پالایشگاه‌ها به خزانه دولت و عدم واریز درآمد صادرات گاز به ترکیه در سال ۹۲،
۲۸ ـ دریافت ۳۰ تا۹۰ میلیون تومان از رحیمی توسط برخی نمایندگان مجلس،
۲۹ ـ واردات ۱۰۰ میلیون دلاری پارچه چادر مشکی و فساد میلیون دلاری در بازار سیاه «حجاب برتر»!
۳۰ ـ فاجعه ۲۰۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی،
۳۱ ـ پرونده فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی دریافت وام توسط یک فرد بدون حساب و کتاب،
۳۲ ـ فساد مالی ۹۰۰ میلیارد ریالی در ستاد سوخت،
۳۳ ـ اختلاس ۳۲۴ میلیارد تومانی مدیر عامل شرکت تبرک،
۳۴ ـ پرونده زمین‌خواری و اختلاس در فروش سهام پدیده،
۳۵ ـ اختلاس ۶۱۷ میلیونی دهیار شهرستان خواف استان خراسان رضوی،
۳۶ ـ اختلاس ۶۷۰ میلیارد ریالی در گمرک،
۳۷ ـ اختلاس ۸۰۰ میلیون تومانی در مجموعه شهرداری و شورای شهر سیرجان،
۳۸ ـ اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی مدیر عامل پتروشیمی ایلام،
۳۹ ـ پاداش ۱۰۰میلیون تومانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران،
۴۰ ـ پاداش سه میلیارد تومانی برای هیأت مدیره چهار بانک،
۴۱ ـ پاداش ۸ میلیاردی برای شش عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان،
۴۲ ـ اختلاس ۳/۵ میلیاردی در ایران خودرو،
۴۳ ـ اختلاس ۱۲میلیاردی در کمیته امداد،
۴۴ ـ فسادهای میلیاردی سازمان میراث فرهنگی،
۴۵ ـ اختلاس در سهام عدالت،
۴۶ ـ رانت دو میلیارددلاری در واردات کالاهای اساسی،
۴۷ ـ واردات ۲۷ هزار خودروی لوکس مانند پورشه و لكسوس،
۴۸ ـ فساد مالی حوزه گمرک چابهار و بازداشت مدیر آن،
۴۹ ـ فساد ۱۶۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در بوشهر،
۵۰ ـ تصرف غیرقانونی ۵۵ هکتار از اراضی ملی در استان البرز،
۵۱ ـ حق‌الوکاله۲۰میلیارد تومانی یک وکیل بابت پرونده‌ای دراستان مرکزی،
۵۲ ـ انتقال ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشورهای عربی توسط بقایی معاون احمدی‌نژاد ـ(افشاگری توسط یک نماینده مجلس)،
۵۳ ـ فساد در فروش فرودگاه قشم،
۵۴ ـ اختلاس ۳۰۰میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های اصفهان،
۵۵ ـ ورود کامران دانشجو به باشگاه زمین‌خواران،
۵۶ ـ تخلف ۱۴۰۰میلیارد تومانی دانشگاه ‌آزاد،
۵۷ ـ ماجرای «دکل دوم نفتی» که در سواحل امارات آهن‌پاره شد،
۵۸ ـ تخلفات مالی۱۳هزار میلیارد تومانی و زمین‌خواری در جزیره و منطقه آزاد قشم،
۵۹ ـ دستگیری مدیرکل سابق سازمان غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق آرد و پرونده منازل سازمانی،
۶۰ ـ میراث بدهی ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در آخرین سال از دولت دهم احمدی‌نژاد،
۶۱ ـ ساخت‌وساز غیرقانونی صداوسیما در عباس‌آباد،
۶۲ ـ اعطای مجوز غیرقانونی برای ساخت هتل ۷ ستاره جنگلی براساس روابط ویژه،
۶۳ ـ بورسیه غیرقانونی ۳۰۰۰نفر دانشجو به خارج از كشور

تبهکاری های انجام یافته از سوی برادران تازی ـ انگلیسی یا نسبت داده شده به آن ها از زبان باند احمدی نژاد و گروه جن گیران امام زمانی

ـ فاضل لاریجانی، یک فروند هواپیمای ضیافتی از نوع بوئینگ «ماکس ۷۳۷» دارد که در آشیانه ی «شرکت هما» در «فرودگاه امام خمینی» نگهداری می شود ـ بهای این هواپیما ۱۲۵ میلیون دلار است.

ـ جواد لاریجانی، ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی در ساوه، ۳۱۵ هکتار زمین کشاورزی در همدان،۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در دزفول، ۱۹۰ هکتار زمین کشاورزی در کازرون و ۲۳ هکتار زمین زیر کشت زعفران در تربت حیدریه دارد.

ـ علی لاریجانی ۱۵۰ قطعه زمین مسکونی مرغوب در شهر قم دارد؛ ۵ شهرک مسکونی در استان گیلان،
۳۲ واحد مسکونی در جزیره کیش، ۲ کارخانه در جزیره قشم منطقه درگاهان، یک برج ۲۷ طبقه مسکونی در منطقه مینی سیتی تهران، یک باب باغ ویلا ۲۲۰۰ در منطقه نیاوران تهران (از املاک مصادره ای منوچهر اقبال آخرین وزیر نفت شاه( دارد.

ـ بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان دارایی های خاندان لاریجانی در ایران شناسایی شده است؛ این اموال بجز وجوه نقد در حسابهای بانکی است.

ـ بیش از ۲۰۰۰ نفر در املاک و مستعلات خاندان لاریجانی با حداقل حقوق مادی و معنوی مشغول به کار هستند.

ـ تا کنون بیش از ۷۱۵ شکایت از خاندان لاریجانی به عنوان کارفرما ثبت شده است.

ـ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق معوقه کارگران تحت سیطره ظلم خاندان لاریجانی است.

ـ لیست اموال و دارایی را با ذکر آدرس اعلام‌ می کنیم؛ مانند باغ ۱۰هزارمتری «رز» در ۵ کیلومتری ساری.

از «گوگل پلاس» با ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب؛ دانسته از ویرایش گسترده و پارسی نویسی آن خودداری ورزیدم. برنام ها از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!