«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

زنان از زبان آمار! ـ بازانتشار

واقعیت هایی درباره ی زنان در جهانی که برخی آن را نوین (مدرن) و حتا فرانوین (post modern) می نامند و می خوانند:
  • زنان ٦٦ درصد کار جهان را به انجام می رسانند؛ با این همه، آن ها رویهمرفته ١٠ درصد درآمد جهانی را دریافت می کنند و از آن بدتر تنها یک درصد دارایی جهان از آنِ زنان است. ۷۵ در صد تنگدستان جهان، زن هستند.
  • تنها ۵ درصد رهبران جهان، زن هستند در حالی که تجربه ی تاریخی نشان می دهد که آن ها از توان رهبری و مدیریت بهتری در سنجش با مردان برخوردارند.
  • ٦٦ درصد همه ی کسانی که هنوز خواندن و نوشتن نمی دانند، زن هستند.
  • ۷۵ درصد پناهندگان جهان دربرگیرنده ی زنان است.
  • در کشور هلند، به عنوان نمونه ای از یک کشور پیشرفته ی سرمایه داری، درآمد زنان بگونه ای میانگین ٢٣ درصد کمتر از مردان است.
این ها گوشه هایی از واقعیت های جهانی است که آن را باید واژگون نمود و از نو ساخت.

هشتم ماه مارس، روز جهانی زنان، نماد پیکار برای نوسازی هماوندی های اجتماعی و نوید پیشرفت به سود زنان و ساختمان جهانی برتر است!

روز جهانی زن فرخنده باد!

ب. الف. بزرگمهر ١٨ اسپند ماه ١٣٩١

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/03/blog-post_4890.html 

* آمارها از خاستگاه های اینترنتی است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!