«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

نخستین تودهنی جانانه که بیگمان با تودهنی های دیگری در همه جا پی گرفته خواهد شد!

برگرفته های زیر، دستچینی از یک گزارش درج شده در تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» با برنام «ترامپ با دفاع از ممنوعیت ورود: دادگاه‌های آمریکا خیلی سیاسی شده‌اند»* است. به چند و چونِ دستور وی با برنام «پاسداری از ایالات متحد در برابر یورش های تروریستی» که بر بنیاد آن، جلوی ورود پناهجویان و سفر شهروندان هفت کشور و از آن میان، ایران به آن کشور به مدت چهار ماه گرفته شده، در اینجا نپرداخته و نمی پردازم. با این همه، آنچه از همین برگرفته ها برمی آید، سوزش دردناکی است که «دایناسور گوشتخوار» («تیرانوزور») از تصمیم «یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت واشینگتن»* بر پوست و گوشت خود احساس می کند:
نخستین تودهنی جانانه و ترمزکننده برای وی و سایر دایناسورهای به جای و جایگاه رسیده در دولت تازه ی «یانکی» ها که بگمانم در آینده، در زمینه های گوناگونی با تودهنی ها و پس گردنی های دیگری تا آنجا پی گرفته خواهد شد که وی و دیگر جک و جانورهای دور برداشته، سر جای خود بتمرگند و چارچوب و برد نیروی نشانه گذار خویش در هر پهنه ای را بهتر بشناسند. «دایناسور ترامپ»، «بِلانسبت خر» و با پوزش از این جانور زحمتکش برای سنجیدنش با آن جانور گوشتخوار درنده تا آن اندازه نادان است که در سخنانی که تاکنون درباره ی میهن مان بر زبان رانده، جداگانگی بزرگ میان کشوری باستانی با فرهنگی پربار که در همه ی زمینه های دانش و فن و هنر بسیار چیزها به جهان پیشکش نموده زا با رژیم ددمنش، تبهکار، از درون پوسیده و دُم به تله داده ی اسلام پیشگانِ به ناسزا فرمانروا بر ایران را نمی داند و هر دو را به پندار کوتاه خویش با یک چوب می راند!

دولت تازه ی «یانکی» ها شاید بتواند و بگمانم از این توانایی برخوردار است که هر از گاهی، سنگی بزرگ در رودخانه ی بزرگ و روانِ فرهنگ و پیشرفت آدمی بسوی سوسیالیسم، بیفکند؛ ولی نه تنها نخواهد توانست راه آن رودخانه را ببندد که موج های برخاسته از پرتاب همان سنگ ها، بیش از هر جایی دامن سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی و پلیدترین نمایندگانش: «تیرانوزورهای سده بیست و یکم» را خواهد گرفت.

ب. الف. بزرگمهر ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۵

* برگرفته از گزارش «ترامپ با دفاع از ممنوعیت ورود: دادگاه‌های آمریکا خیلی سیاسی شده‌اند»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

***

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، دونالد ترامپ در گردهمایی افسران پلیس ایالات متحد بار دیگر از دستور اجرایی ممنوعیت سفر شهروندان هفت کشور بگونه ای عمده مسلمان به این کشور پشتیبانی نمود و گفت:
«به نظرم امنیت ایالات متحد امروزه در معرض خطر است.»

«هرگز نمی‌خواهم یک دادگاه را جانبدار بخوانم. بنابراین نمی‌گویم که دادگاه جانبدارانه برخورد کرده و هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ ولی به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها خیلی سیاسی شده‌اند و برای نظام قضایی ما خیلی خوب خواهد شد اگر بتوانند قانون را بخوانند و درست عمل کنند.»

به گفته وی، «از دیدگاه من، اگر این قضات بخواهند به دادگاه کمک کنند، آنها باید کاری را که لازم است انجام دهند. ناراحت کننده است».

دونالد ترامپ، روز هفتم بهمن، یک فرمان اجرایی با برنام «پاسداری از ایالات متحد در برابر یورش های تروریستی» را دستینه نمود.

بر بنیاد این فرمان از ورود پناهجویان به مدت چهار ماه و سفر شهروندان هفت کشور بگونه ای عمده مسلمان، دربرگیرنده ی ایران، عراق، سومالی، یمن، سودان، لیبی و سوریه به ایالات متحد تا ۹۰ روز جلوگیری می شود.

این فرمان با پرخاش های درونی و بیرونی بسیاری همراه شد و یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت واشینگتن، جلوی انجام آن را گرفته است؛ گرچه با درخواست وکیل های دولت، رسیدگی به این جُستار به «دادگاه استیناف» سانفرانسیسکو واگذار شد.

برگرفته از گزارش «ترامپ با دفاع از ممنوعیت ورود: دادگاه‌های آمریکا خیلی سیاسی شده‌اند»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!