«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه

اعتراضات جهانی به بازداشت کنشگران کارگری در ایران


بازداشت و فراخواندن کنشگران کارگری و سندیکایی شناخته شده از سوی حکومت ایران در روزهای پیش از یکم ماه مه، روز جهانی کارگر، با اعتراضات جهانی نهادهای کارگری و جهانی روبرو شده است.

آگهی خبری «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران»

کارزارهمبستگی جهانی با کنشگران سندیکایی زندانی در ایران

«کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» («کودیر») با انتشار یک آگهی مطبوعاتی (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) به مناسبت روز جهانی کارگر، خبر از یک آکسیون همبستگی گسترده ی جهانی با همکاری با بیش از ۲۰ اتحادیه کارگری و نهاد پشتیبان حقوق بشر و حقوق سندیکایی در پشتیبانی از آزادی کنشگران صنفی زندانی در جمهوری اسلامی داده است. بنا بر آگهی «کودیر» که از کهن ترین نهادهای همبستگی جهانی در هماوندی با ایران است، بیانیه ی بسیار با اهمیت سازمان های سندیکایی جهانی از کشورهای گوناگون جهان که همگی در سطح رهبری، آن را دستینه نموده اند، خطاب به حسن روحانی خواستار آزادی کنشگران زندانی شده و به رییس جمهور ایران، وعده های انتخاباتی دو سال پیش [وی] درباره ی «اعتدال» و «شفافیت» را گوشزد نموده است.

بیانیه ی مشترک سندیکاهای جهان که ده ها میلیون سندیکالیست را نمایندگی می کنند، خطاب به حسن روحانی به اُفت پیوسته ی وضعیت زندگی زحمتکشان در دو سال گذشته اشاره می نماید. در این بیانیه تصریح شده است که گسترش تنگدستی در ایران بلاخیز شده و به همراه بالا بودن تورم و نرخ بیکاری و همچنین پرداخت حقوق و دستمزدهای زحمتکشان با تاخیری ناپذیرفتنی روبرو می شود و اصول ایمنی در محیط کار به آسودگی زیر پا گذاشته می شوند. این بیانیه با اشاره به انتشار بی وقفه گزارش های گواهمند درباره ی بیرون راندن و زندانی شدن کنشگران صنفی به حسن روحانی گوشزد می کند که حقوق زحمتکشان در ایران بر خلاف «کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (آی اِل اُ)» همواره لگدمال می شوند. بیانیه مشترک سندیکاهای جهان خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور با نشان دادن سیاهه ی پر و پیمانی دربردارنده ی نام کنشگران سندیکایی که برخی از آنان برای سال های پی در پی به ناروا زندان ها و محرومیت کشیده اند و با اشاره به واپسین زندانیان سیاسی در روزهای پیش از روز جهانی کارگر، آقایان محمود صالحی، ابراهیم مددی و داوود رضوی، خواهان آزادی بی درنگ و بی قید و شرط آنان شده است.

آگهی خبری «کودیر» همچنین یادآور می شود که اقدامات علیه اتحادیه های صنفی و سندیکایی در ایران، بخشی از سیاست برنامه ریزی شده ی مقام های رسمی و مسوول جمهوری اسلامی برای اعمال بیشینه فشار بر کنشگران صنفی و اعضاء خانواده ها و همکاران آنها با آماج خفه نمودن صدا و ناتوان کردن جنبش سندیکایی کشور است. در این آگهی خبری، آقای جمشید احمدی، معاون دبیر کل کمیته دفاع از حقوق مردم ایران به اهمیت و تاثیرگذاری نوآوری های همبستگی گسترده ای از سوی سازمان های جهانی سندیکایی بر آینده و امکان کردار نشانگزار جنبش کارگری ایران و کنشگران کارگری کشور اشاره می نماید.

سیاهه ی دستینه کنندگان اعلامیه مشترک سازمان های سندیکایی جهانی به قرار زیر است:
«اتحادیه ی جهانی اینداستری‌ آل» (IndustriALL)

«مرکز جهانی حقوق سندیکایی»  (ICTUR)

«فدراسیون سندیکاهای کارگری سراسر قبرس»  (PEO)

«کنگره ی سندیکایی بریتانیا»  (TUC)

«عفو بین‌المللی ـ شبکه ی سندیکایی بریتانیا»

«اتحادیه ی متحد عمومی کارگران» (یونایت) UNITE ، بریتانیا

«اتحادیه ی سراسری معلمان بریتانیا»  (NUT)

«اتحادیه کارکنان دولت بریتانیا»  (UNISON)

«اتحادیه ی سراسری کارگران راه‌آهن، کشتی‌رانی و حمل‌نقل بریتانیا»  (RMT)

«اتحادیه ی سراسر روزنامه نگاران بریتانیا»  (NUJ)

«اتحادیه ی آتش‌نشانان بریتانیا»  (FBU)

«سندیکای کارگران نفت، شیمیایی و لاستیک ترکیه»  (Petrol-Is)

«سندیکای کارگران حمل‌ونقل ترکیه»  (TUMTIS)

«سندیکای کارگران صنایع دخانیات، نوشابه‌سازی و غذایی ترکیه»  (Tekgida-Is)

«سندیکای کارگران چرم‌سازی، بافندگی و نسّاجی ترکیه»  (Deriteks)

«سندیکای کارگران اداره ی آموزش بازرگانی و هنرهای زیبای ترکیه»  (Tezkoop-Is)

«سندیکای کارگران شهرداری ترکیه»  (Belediye-Is)

«سندیکای کارگران صنایع سیمان‌سازی و شیشه‌سازی ترکیه»  (Kristal-Is)

«سندیکای کارگران چاپ و طراحی ترکیه»  (Basin-Is)

«سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه»  (TGS)

«کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» - «کودیر»  (CODIR)

***

بازداشت های خودسرانه در آستانه یکم ماه مه در ایران!

اعتراض سندیکاهای فرانسوی به بازداشت کنشگران کارگری در ایران

پنج سندیکای فرانسوی «س اف د ت»؛ «س ژ ت»؛ «اف اس او»؛ «سولیدر» و «او ان اس آ» در بیانیه ی مشترکی، بازداشت کنشگران کارگری و سندیکایی از سوی حکومت ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ فرانسه» و «اتحاد جهانی در پشتیبانی از کارگران در ایران ـ پاریس» [به پارسی] برگردان شده، آمده است:
روز چهارشنبه، ۲۷ آوریل ۲۰۱۵، سندیکالیست ها و کنشگران جنبش کارگری، همزمان در چندین شهر ایران دستگیر شدند. تنها آماج این کار، جلوگیری از برگزاری مراسم یکم ماه مه، روز نمادین پشتیبانی از حقوق و همبستگی جهانی کارگران است. ماموران امنیتی، گواهی ها، ابزار و رایانه های آنان را با خود بردند. در میان دستگیر شدگان، آقایان محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، داود رضوی و ابراهیم مددی به چشم می خورند.

باید خاطر نشان نمود که از هنگام برگزیده شدن آقای روحانی و بر خلاف گفته های او در زمینه ی «اعتدال»، سرکوب کنشگران جنبش های اجتماعی و بویژه سندیکالیست ها از پیش هم بیش تر شده است. این دستگیری ها نشانه و گواه دیگری بر پایوری این مدعاست.

ما اعضای سندیکاهای فرانسوی، این دستگیری ها را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی بی درنگ آن ها هستیم.

دوم ماه می ۲۰۱۵

برگرفته از تارنگاشت «کردانه»   ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است. افزوده های درون [ ] نیز از اینجانب است.     ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!