«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۱۲, یکشنبه

«شریعتمداری ها» چی می گفتند؟


کیهان شریعتمداری نوشته :
داعشی ها وقتی به هم می رسن، می گن:
منفجرتیم !

طرف مقابل می گه:
اختیار داری داداش ، انفجار از ماست .

مخلص کلام این که بدانید برادر شریعتمداری هم شوخی بلدند!

از «گوگل پلاس»

می نویسم:
دو شاخه اند. شاخه ی دیگه شون وقتی بهم می رسن، می گن: توپ فوتبالتیم!
و پاسخ می گیرن: اختیار داری برادر، سرم  فدای خاک پایت! روپایی هم می تونی باهاش بازی کنی!

«شریعتمداری ها» اونوقت ها که توی زندان ها به کله توی دماغ زندانی های دست بسته زدن، خو گرفته بودند، وقتی به هم می رسیدند، چی می گفتند؟

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ امرداد ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!