«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه

کارل مارکس و فریدریش انگلس، دانشمندانی انقلابی که جهان را تکان دادند! ـ بازانتشار


پرآوازه ترین آثار کارل مارکس در سیاهه ی «حافظه تاریخی بشریت» یونسکو به ثبت رسید.
 
مسوولان آمایش سیاهه ی «حافظه تاریخی بشریت» بر آن شدند تا کتاب «مانیفست حزب کمونیست» و جلد نخست کتاب «سرمایه»، اثر کارل‌ مارکس فیلسوف و اقتصاددان آلمانی را در این سیاهه که سازمان یونسکو آن را زیر پوشش دارد، ثبت کنند.
 
«مانیفست حزب کمونیست» اثر مشترک کارل مارکس و فریدریش انگلس است.
 
مسوولان آمایش سیاهه تا جمعه این هفته درشهر گوانجو کره جنوبی درباره ی آثار دیگری که قرار است در سیاهه ی «حافظه تاریخی بشریت» ثبت شود، تصمیم می‌گیرند.
... 
 
بزرگداشت نوشته‌های کارل مارکس 
 
«مانیفست حزب کمونیست» کارل مارکس و جلد نخست کتاب سرمایه او به این دلیل در سیاهه ی «حافظه تاریخی بشریت» یونسکو ثبت شدند که از ابتدای نگارش، تاثیرات جهانی شگرفی بر حرکت‌های اجتماعی گذاردند. دو کشور آلمان و هلند به طور مشترک خواستار ثبت این اثر شده بودند.
 
سازمان یونسکو از سال ۱۹۹۲ به این‌سو می‌کوشد با بهره وری از یک شبکه جهانی دیجیتال از به فراموشی سپرده شدن گواهی های تاریخی مهم در افکار عمومی جلوگیری شود.
 
«یادگارهای تاریخ بشری» مجموعه‌ایست که ۲۲۹ سند مختلف را از سراسر جهان در بردارد. از آلمان تاکنون ۱۷ اثر در این سیاهه به ‌ثبت رسیده است. از جمله دیگر آثار آلمانی می‌توان به انجیل گوتنبرگ، سنفونی نهم بتهوون و سروده‌های نیبلونگ اشاره کرد. 
 
برگرفته از «دویچه وله پارسی» 
 
این گزارش از سوی اینجانب ویرایش و پارسی نویسی شده است. بخش هایی از آن را  پیراسته و عنوان نیز از آنِ من است.     ب. الف. بزرگمهر  
 
پی نوشت: 
 
این گزارش فراموش نموده یا شاید به گمان بسیار، دانسته و آگاهانه "فراموش" نموده که بنویسد، آثار آن دو دانشمند بزرگ بیش از هر اثر دیگری و از آن میان کتاب های به اصطلاح آسمانی در جهان به چاپ رسیده و خوانده می شوند. بجای آن یادآور شده اند:
«سازمان یونسکو از سال ۱۹۹۲ به این‌سو می‌کوشد با بهره وری از یک شبکه جهانی دیجیتال از به فراموشی سپرده شدن گواهی های تاریخی مهم در افکار عمومی جلوگیری شود.»
 
فریبکاری و کوشش برای پنهان و وارونه نمودن واقعیت را می بینید؟!
 
ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۲
 
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_3233.html
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!