«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۱۶, پنجشنبه

اقتصاد اسلامی معنا ندارد؛ اقتصاد باید شیطانی باشد؛ آن هم نه اقتصادی کوچک!


می نویسد:
خیلی جالبه بعد از سی و خورده ای سال خودشان به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد یک علمی است مانند شیمی، می آییم می گوییم شیمی اسلامی، فیزیک اسلامی.
 
اقتصاد هم یک علمی است مشخص؛ این علم، اسلامی یا غیر اسلامی ندارد که ما ربطش دهیم به اسلام.

بله یک سیستمی هست؛ نظام اقتصادی است در اسلام که این را ما نمی توانیم تطبیقش کنیم با علم اقتصادی که امروز هست، بگوییم اقتصاد اسلامی.

پسوند به آن دهیم به عنوان اقتصاد اسلامی. این را بنده قبول ندارم.
«موسوی بجنوردی»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

برایش به شوخی می نویسم:
از درس های مقدماتی شیمی اسلامی:
آب تشکیل شده از ۳ عدد جن؛
یک جن بزرگ به نام اکسیدجن و
دو جن کوچک به نام هیدروجن که گرفتن این دو جن ورپریدَه دشوارتر از آن جن بزرگ تر است. عجیب تر آن است که این دو جن کوچک که با آن جن بزرگ زاویه دشمنی هم دارند و دائم در حال زد و خورد با همند، از او جدا نمی شوند. از همینجا قدرت باریتعالی را بخوبی مشاهَده می کنیم. اگر او نبود، هرکدام از این جن ها به سوی می رفتند و از آب دیگر خبری نبود.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!