«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ اسفند ۱۶, جمعه

انگلی سوار شده بر انگلی دیگر!


تصویری از «رمال اقتصادی» تبلیغات نولیبرالیسم و «دهکده ی جهانی» در ایران و یکی از جیره خواران "عالیجناب" پرآوازه ی حاکمیت تبهکار: «ام الفساد والمفسدین» در جامه و کلاهی سبز رنگ که آدم را یاد پرنده ای به نام سبزه قبا می اندازد، درج کرده و نوشته است:
«گاهی وقتا هیچی حالت رو خوب نمی کنه جز یه راهنمای صادق ...»!

از «گوگل پلاس»

از این دک و پوز کمی خنده ام می گیرد و می نویسم:
این سبزه قبا، خودش جیره خوار عالیجناب خاکستریه؛ تو هم نانخور اینی؟! دست مریزاد!

شگفت کشوری است:
انگلی سوار شده بر انگلی دیگر!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ اسپند ماه ۱۳۹۲
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!