«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ اسفند ۲۹, پنجشنبه

عروسک خیمه شب بازی که پایش روی زمین بند نیست ...


پیام نوروزی اوباما به ایرانیان: به دیپلماسی پایبندم! 

دروغ می گویی! عروسک های خیمه شب بازی که خودشان نمی توانند سخن بگویند؛ کسی از پشت پرده بجای شان بامزگی می کند! پایبند چیزی هم نیستند و نمی توانند باشند؛ برای اینکه پای شان روی زمین بند نیست؛ بندشان دست کسی در پشت پرده است! ما می دانیم که عمو سام، پشت پرده است. ما در کودتای ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۲ وی را آزموده ایم؛ دیگر مردم جهان نیز خاطره و دل خوشی از وی ندارند.

عمو سام!

پیام نوروزی ات، اگر برای تبهکاران حاکمیت ایران نویدبخش روزهای بهتری است و دوباره هویج خوشبو را زیر دماغ شان گرفته ای تا سرمست شوند، توده های مردم ایران گول نخواهند خورد. آن ها سزای خیانت به انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ و امیدها و آرزوهای برباد رفته را دیر یا زود کف دست شان خواهند نهاد؛ ترا هم همراه با سایر مردم جهان به گور خواهیم سپرد؛ سوخت و سوز ندارد!

ب. الف. بزرگمهر   یکم فروردین ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!