«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ اسفند ۲۳, جمعه

حماسه آفرینی در پهنه ی شکار جانوران کمیاب ایران!


ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ، شکارچیان ﺻﺪﻫﺎ سر ﺁﻫﻮ، ﮐَﻞ، ﺑﺰ، ﮔﺮﮒ، ﮐﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻪ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ!

سه نفر شکارچی بدکاره و پیشینه دار که با بهره وری از موتورسیکلت های قاچاق و اسلحه غیرمجاز در یک سال گذشته دست به کشتار ﺻﺪﻫﺎ سر ﺁﻫﻮ، ﮐَﻞ، ﺑﺰ، ﮔﺮﮒ، ﮐﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺍﺯ، قوچ و میش در «پناهگاه حیات وحش موته» زده و با دشواری فراوان از سوی محیط بانان دستگیر شده بودند، در کمال ناباوری در دادگاه تجدید نظر از بسیاری از اتهامات خود تبرئه شدند!

توضیح: متهمین از کلیه تبهکاری های نمایش داده شده در تصویرهای این گزارش و تصویرهای پیش تر منتشر شده، تبرئه شده اند!

خاستگاه: «تارنگاشت ديده بان محيط زيست و حيات وحش ايران»


این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش و پارسی نویسی شده است؛ برنام آن نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!