«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۱, جمعه

از دستارش ترس برتون نداره! آدم حرف شنوی یه ... ـ بازانتشار

وی سازگارتر از آن «مرد سازگار» است.*


«رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خود گفت:
همان تجربه پس از جنگ را با مقداری تغییرات یک فرمول قابل حل است. خارجی ها آن دوره به من می گفتند easy man چون خیلی کم طول کشید که درهای خارج به روی ما باز شد.** الان هم می شود آن تجربه را به آسانی انجام داد ...»*** 

ب. الف. بزرگمهر      نهم تیر ماه ۱۳۹۲ 


http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_1890.html
 

"He is easier than the "Easy Man 

**مردک نیرنگباز که یک روده ی راست نیز در شکم ندارد، حتا اینجا نیز با وارونه کردن سخن از آن یاوه می سازد؛ وی نمی گوید که وی را «مرد سازگار» (easy man) می نامیده اند؛ چون درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایه داران امپریالیستی که مردم ایران با انقلاب شکوهمند خود از کشور بیرون رانده بودند، گشود و بجای آن می گوید:
«... چون خیلی کم طول کشید که درهای خارج به روی ما باز شد.» آخوند آبزیرکاه که کم و بیش چون نوچه اش: «آخوند ریش حنایی» از ضریب هوشی پایینی برخوردار است و درست از همین رو به فریبکاری و نیرنگبازی دست می یازد، مردم را چون خود کودن پنداشته که چنین می گوید. 

**سخنان هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی اش پس از رد صلاحیت برای نامزدی ریاست جمهوری از سوی «شورای نگهبان»، دوم خرداد ماه ۱۳۹۲
http://hamianehashemi.mihanblog.com/

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!