«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه

تامین اجتماعی یا اختصاصی؟!


چند روز پیش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شد و هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که به گزارش به موقع  رسیدگی و اقدام خواهد شد. نکته اصلی که در این گزارش مورد توجه و بررسی قرار نگرفته، عملکرد این سازمان در ارتباط با صاحبان اصلی آن است .

بودجه این سازمان از محل حق بیمه کارگران و کارمندان بیشماری تامین میشه که کمترین حق و نظارتی در اداره این سازمان عریض و طویل ندارند و هر روز خدمات سازمان به این قشر پرشمار، کمتر و کمتر میشه تا لابد هزینه های صدها برابری مندرج در آن گزارش تامین شود. خدمات  بیمه به مشمولین بیمه به جز مراکز درمانی خود سازمان که رایگان است ولی درمان در آنها نیاز به صبر ایوب یا پارتی مناسب از دربان تا رئیس آن مرکز درمانی دارد؛ آنهم با کم ترین امکانات. ارائه خدمات به دفترچه بیمه در غیر این مراکز به قدری مضحک و بی ارزشه که بسیاری ترجیح میدهند در مراکز خصوصی آنرا نشان ندهند؛ زیرا تقریبأ اکثریت پزشکان متخصص با بیمه قرارداد ندارند و دفترچه بیمه را نمی پذیرند. به غیراین کلیه داروهای حیاتی که گران هم هستند، توسط دفترچه داده نمی شود و هزینه درمان بیمه شده در غیر مراکز سازمان، سرپایی ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد به عهده بیمه است؛ درحالیکه در گذشته، پیش از انقلاب و تا زمان دولت مهندس موسوی هزینه درمان بیمه شده سرپایی ۸۰ درصد و بستری ۹۰ درصد به عهده بیمه بود و بیمه شده درهر بیمارستان یا زیرنظر هر پزشکی درمان می شد. اگر قرارداد هم با بیمه نداشت با ارائه فاکتور، هزینه از بیمه وصول میشد. حال تحقیق و تفحص یا هرجای دیگر بجای توجه به این موضوع یا ارقام میلیاردی بسیار بزرگتر حیف و میل به مشتی نکات پیش پا افتاده که در همه سازمانها بیشتر از این ریخت وپاش میشود، مثلأ خواسته انجام وظیفه کرده و مچگیری کند و آقایان هیات رئیسه میفرمایند، طبق روال رسیدگی میشود!

شما بفرمایید مجلسی که بیش از ۹۰ نفر نماینده اش عضو هیات مدیره شرکت های شستا و حتی عده ای در چند شرکت هم عضو بوده و میلیونها تومان که بعضی حدود ۴۰ و ۵۰ میلیون حق عضویت می گیرند و بسیاری سالی یکبار هم درجلسات مربوطه شرکت نمی کنند و به فرض شرکت کردن، چون تخصصی در زمینه آن شرکت ندارند، ضررشان بیشتر است، این مجلس چگونه با مفاسد حول این سازمان برخورد میکند؟ از طرفی خانه مافیایی کارگر به ریاست محجوب و نوچه هایش مثلأ قرار است از حق کارگر دفاع کند. درحالیکه کارگر برایشان ابزاریست تا هروقت باج سنگین میلیاردی از سازمان بخواهند و به موقع پرداخت نشود، آنرا بر سر چماق کرده، سازمان و متولیانش را بترسانند!

کمیسیون تحقیق مجلس اگر هدفش شفاف سازی سازمان بود، باید به این مسائل می پرداخت و از حقوق صاحبان واقعی سازمان دفاع می کرد. سازمانی که اگر صاحب دلسوزی داشت، بعضی کارمندان بی ادب در شعب آن مثل ... یقه مراجعه کننده که مثلأ از صاحبان آنست را نمی گرفته حداقل مثل آدم با فرهنگ با مراجعین رفتار می کردند و سازمانی که اگر دست اهلش بود، میتوانست با ثروتش بهترین رفاه را برای بیمه شده فراهم کند. این موارد باید رسیدگی می شد نه تسویه حساب سیاسی با مرتضوی که خدایی پست مسوول دبیرخانه این سازمان هم از سرش زیاد بود.

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!