«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مرداد ۱۳, یکشنبه

می بینی کیر خر؟! حتا «رابین هود» هم نشدی ...

می بینی کیر خر؟! حتا «رابین هود» هم نشدی تا از تنگدستان، هر از گاهی دستگیری کنی (ویدئوی پیوست). می توانستی از همان جایی که تمرگیده ای و بلدرچین و تخمش را می لنبانی، هر از گاهی دستور می دادی تا گوش یکی از کلان دزدانِ راهی بهشت زمینی شان: کانادا با جیب های بادکرده از پول را می گرفتند و بجای مرحمت کردن خُمس و زِکات به حساب جنابعالی، پولی به بیچاره ای در مرز دیوانگی و خودکشی و اینا، می رساندی تا در آن جهان برای تو گناهکار، نزد خدا پا در میانی کند. خاک بر سرت کنند که سزاوار مشتی بچه سوسول خرپولی که با پیروی از بیانات حکیمانه ات، «چشم گربه ای» و «لب شتری» و «گوش الاغی»* برای خودشان درست کنند تا شاید کسی نگاهی به آن ها بیندازد. بجای پرچانگی های خسته کننده، بنشین و کمی در کار این جوان بازیگوش باریک شو! شاید در این عمر بی برکت و حقیرت، بالاخره چیزی بیاموزی. می بینی؟! کَاَنّهُ مرا واداشتی بزبان خودت، عربی و پارسی را قاتی کنم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اَمرداد ماه ۱۳۹۸

* «همین اندازه که دیگران بویژه استکبار جهانی دریابند، بس است!»، ب. الف. بزرگمهر  ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

ویدئوی پیوست: «می بینی کیر خر؟! حتا «رابین هود» هم نشدی»، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» (برنام ویدئو از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!